Bistvo zgoraj navedenih podatkov ni v velikosti največje potrošnje, ampak leži v podatku, da oba največja svetovna proizvajalca železove rude delita mnenje, da je trenutno ohlajanje kitajske ekonomije in predvsem njene industrijske proizvodnje kratkoročne narave in da bistveno ne vpliva na dolgoročni trend gospodarskega razvoja te azijske velesile. Upoštevajoč trenutno stanje v kitajski jeklarski industriji, ki se že dalj časa sooča z velikimi težavami, povezanimi primarno z upočasnjevanjem domače industrijske proizvodnje in nepremičninskega sektorja, marsikdo meni, da so napovedi obeh avstralskih podjetij morda preveč optimistične.

Po drugi stani napovedi dajejo vodilna svetovna podjetja na svojem področju, ki jim Kitajska že več kot desetletje predstavlja glavnega »poslovnega partnerja«. Poleg tega kitajska gospodarska aktivnost močno pogojuje tudi njuno investicijsko aktivnost (ki je bila v zadnjem desetletju izdatna) in posledično dolgoročni razvoj, kar napovedim obeh podjetij daje določeno kredibilnost. Po podatkih Ria Tinta bo na Kitajskem do leta 2030 porušenih kar 25 odstotkov obstoječih stanovanjskih objektov, ki bodo nadomeščeni z novimi in predvsem višjimi objekti, ki v svojih konstrukcijah vsebujejo bistveno večjo količino jeklenih nosilnih elementov.

K rasti potrošnje jekla naj bi v prihodnje znatno prispevala tudi avtomobilska industrija, kjer naj bi se po napovedih analitikov število osebnih vozil v naslednjih petnajstih letih potrojilo (na 280 milijonov vozil). Podobno razmišljajo tudi pri BHP Billiton, vendar pa so slednji pri svojih napovedih za odtenek bolj konservativni. Pod črto obe podjetji ocenjujeta, da naj bi povpraševanje po jeklu na Kitajskem v prihodnje raslo z 1- do 2-odstotno letno stopnjo rasti, kar je v primerjavi s 14-odstotno rastjo zadnjih petnajstih let morda videti mizerno, se je pa pri primerjavi treba zavedati bistveno višje vrednosti osnove rasti, ki je danes neprimerno višja, kot je bila na začetku tisočletja. Tako kot pri rasti BDP se bo treba tudi pri preostalih statističnih kategorijah na Kitajskem navaditi na enomestna števila, vendar pri tem ne smemo pozabiti na absolutne vrednosti, zaradi katerih se Kitajska uvršča med svetovne velesile.