Timsko kuhanje, nomadska vas, iskanje zvona, solinarski preizkus, jamarska avantura, bobnarska seansa, ukradena violina... To je le nekaj poimenovanj dejavnosti, ki jih za motivacijsko druženje zaposlenih v podjetjih pripravlja ena od organizacij v raznoliki množici ponudnikov.

Ni ključnega pomena, za kakšno dejavnost se v podjetju odločijo, ključnega pomena je namreč, da timbilding pripomore k dodajanju vrednosti podjetju, je prepričan Aleš Trunk iz podjetja Evoli, ki že vrsto let razvija menedžersko vedenje v podjetjih.

»Podjetja se v večini primerov za timbilding odločajo, ko želijo prepoznati talente v ekipi in njen potencial ali izboljšati odnose med člani tima. Vendar je to premalo, da bi timbilding dejansko dosegel rezultate in dal večjo vrednost poslovnemu sistemu. Resnični namen je rešiti poslovni problem in s timom napredovati proti cilju. Seveda za to potrebuješ talente, njihovo prepoznavanje pa je dnevna naloga menedžerjev in ne motivacijskega druženja, ki ga pripraviš enkrat na leto. Vsak dan je nova tekma s konkurenco in vsak dan mora vsak zaposleni delati po svojih najboljših močeh. Timbilding je lahko le eno od orodij ustvarjanja najboljše ekipe in doseganja boljših poslovnih rezultatov,« poudarja Trunk in opozarja, da samo z enkratnim timbildingom v podjetju ne bodo rešili problema neinovativnosti ekipe, nezavzetosti ali slabega menedžerskega vedenja članov tima.

Druženje z namenom in brez manipulacij

Timbilding je druženje sodelavcev z namenom in tega je treba jasno določiti. To pa je mogoče narediti le, če člani ekipe vedo, kdo (kakšni) so, kje so njihove prednosti in slabosti, in da si želijo spremembe z namenom doseganja poslovnega rezultata. Trunk meni, da je timbilding oblika preživljanja (in porabe) časa, ki je lahko samo reševanje poslovnega problema ali deljenje informacij.

Lahko pa je tudi enostavno druženje v timu, ki ima še vedno namen, da se vsi dobro počutijo drug z drugim. Rezultat tega mora biti vedno večja vrednost za podjetje. Timbilding ne sme biti sredstvo za preverjanje, na primer razumevanja med člani ekipe, za iskanje šibkih členov ali celo posredovanje manj ljubih informacij, ki bi jih morali s sodelavci deliti v poslovnih prostorih in rešiti.

»Timbilding ne sme biti kritiziranje sodelavcev ali celo manipuliranje s sodelavci, saj je to v tem primeru popolna zloraba menedžmenta. Pač pa je njegov namen samo eden – ustvarjanje najboljšega tima za doseganje poslovnega rezultata. Lahko gre za športne dejavnosti, delavnice... Pomembno je, da je dejavnost ustrezna za vse udeležence in ne samo nekatere, ter da ne poteka samo enkrat na leto, saj en sam dogodek ne bo spremenil organizacijske kulture. Organiziran timbilding je dodatno orodje menedžerskega vedenja vodij. Timbilding, ki ne rešuje nobenega problema, ki ne vsebuje smiselne aktivnosti, čas, v katerem ne ustvarjamo prave vrednosti, je izgubljen čas,« poudarja Trunk.

Tek, jadranje, smučanje

Za timbilding se redno odločajo v Interi, najboljšem zaposlovalcu med malimi podjetji Zlate niti 2013. »V večini primerov je njihov glavni namen druženje zunaj pisarn, stran od računalnikov. V določenih primerih imamo tudi specializirane, vodene timbildinge, kjer je osnovni namen razvoj določenih kompetenc in utrjevanje timskega duha. Na teh se posamezniki znajdejo v situacijah, v katerih niso vsak dan, in na tak način se pokaže veliko novih talentov,« pojasnjuje Peter Ladič, direktor podjetja. Tako so njihovi redni timbildingi poletni tek z družinami, poletno jadranje, zimski tek na smučeh, pomladno obiskovanje hribov…

»Trudimo se, da se družimo nekaj dni vsaj štirikrat na leto, ko smo pretežno v naravi in povsem zasedeni z zunanjimi aktivnostmi. Večino timbildingov organiziramo sami, saj je njihov osnovni namen neformalno druženje, spontane debate in tudi iskanje novih idej in rešitev v popolnoma drugem okolju. Petino timbildingov pa zaupamo zunanjim izvajalcem, vendar se prej natančno dogovorimo, kaj so cilji in kako jih bomo dosegli.«

Timbildingi so osnova za motivacijo, zadovoljstvo in predanost zaposlenih, so prepričani v Danfoss Trati. »Timbildinge pripravljamo za povezovanje in krepitev ekip, šibke točke pa so del rasti in so priložnost za napredek posameznega tima,« poudarja Mateja Panjan, koordinatorica za kadre in komunikacijo v podjetju.

»Za povezovanje zaposlenih in dobre medsebojne odnose skrbimo z inovativnimi pikniki in novoletnimi zabavami, ki jih pripravimo na kreativen način in tako povabimo zaposlene k aktivnemu sodelovanju pri pripravi in izvedbi dogodkov, kar se je izkazalo kot odlično timsko orodje. Tako smo na primer na eni izmed zadnjih novoletnih zabav spoznavali različne države, v katerih poslujemo. Izjemno je bilo opazovati danske, finske, romunske, kitajske in druge kreacije naših sodelavcev.« Za kakšno obliko timbildinga se odločijo, je odvisno od priložnosti, najpogosteje pa kombinirajo športne timske aktivnosti, inovativnost in kreativnost, ki spodbudijo zaposlene k razmišljanju izven ustaljenih okvirjev in so zato priložnost za ustvarjanje nove vrednosti.