Na Kitajskem so tri borze. Ena je v Šanghaju, druga na jugu države, v desetmilijonskem Šenženu. Hongkong ima svojo borzo, ki je prek trgovalne povezave povezana le z borzo v Šanghaju, pa še tukaj obstajajo kvote glede dnevnega obsega trgovanja. Ta povezava je odprta tudi za tuje investitorje. Z borzo v Šenženu je povezava trenutno še v načrtu, čeprav gre za sosednji mesti. Borza v Hongkongu ima že dolgo tradicijo trgovanja, njeni začetki segajo v 19. stoletje. Hongkong ima svojo regulativo ter tudi svojega regulatorja trga. Borza je odprta za tuje investitorje, na njej pa trgujejo predvsem institucionalni vlagatelji. Borza v Hongkongu je najpomembnejša, prek nje tuji vlagatelji vlagajo v delnice kitajskih podjetij. Precej kitajskih podjetij (ne pa vsa!) ima svoje delnice uvrščene tako na borzo v Šanghaju oziroma Šenženu kot tudi na borzo v Hongkongu.

Na borzah v Šanghaju in Šenženu so glavni investitorji domače fizične osebe. Tujih vlagateljev je na teh borzah le za vzorec, prav veliko tudi ni institucionalnih investitorjev. Vlagatelji si denar za naložbe običajno sposodijo (tako imenovani margin trading). Pogosto gre za manj izkušene vlagatelje, ki nimajo kaj dosti znanja o vrednostnih papirjih ter njihovem vrednotenju, pač pa jih zanima zgolj hiter zaslužek. Tako kupujejo delnice v času, ko trg raste, in prodajajo, kadar trg pada. Takšen vzorec trgovanja povzroča precejšnje vzpone in padce cen delnic. Zaradi zaprtosti trga se dogaja, da na borzi v Šanghaju oziroma Šenženu delnice istega podjetja kotirajo pri drugačni ceni kot na borzi v Hongkongu, pri čemer ne pride do arbitraže. Trenutno so delnice istih podjetij na borzah v Šanghaju in Šenženu kljub padcem v povprečju še vedno okoli 30 odstotkov dražje kot na borzi v Hongkongu. Tudi dnevna gibanja borznih indeksov na teh trgih so lahko zelo različna, kot da bi šlo za dva povsem ločena delniška trga.

Ko govorimo o vlaganjih slovenskih investitorjev v kitajske delnice, gre predvsem za vlaganje v delnice kitajskih podjetij na borzo v Hongkongu, ki je za tuje vlagatelje dostopnejša, manj volatilna ter bolje regulirana, torej gre za varnejši način investiranja v kitajske delnice.