Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je potrdila projekt rekonstrukcije desetih mostov na državnih cestah in zanj odobrila 3,5 milijona evrov evropskega denarja. Spomnimo, da je januarja lansko leto Direkcija RS za infrastrukturo (takrat še direkcija za ceste) zaradi razpadajočih mostov uvedla omejitve za (tovorni) promet na 15 odsekih glavnih in regionalnih cest, junija istega leta pa na rdeči seznam dodala še štiri mostove.

Z denarjem, ki ga bodo prejeli iz evropskega sklada za regionalni razvoj, bodo oziroma so obnovili odsek v Podnartu (sanacija mostu čez Savo), odsek v Šempasu (gradnja nadomestnega prepusta čez potok Vitovšek), odseka v Lokavcu in Jurkloštru (gradnja nadomestnih mostov čez Gračnico), odsek v Polzeli (gradnja nadomestnega mostu čez Hotunjščico) in odsek v Petrovem brdu (gradnja dveh nadomestnih prepustov). Paket pomoči iz Bruslja vključuje tudi obnovo mostu v Prestranku čez reko Pivko in gradnjo nadomestnega mostu, ki so ga že postavili v Skrlinovem gradu čez potok Socka na cestnem odseku Črnova-Arja vas. Enako velja tudi za viadukt Trojane.

V vladni službi so pojasnili, da so s popravili dosegli ustrezno nosilnost objektov in podaljšali njihovo življenjsko dobo. »V okviru naložbe bo urejen tudi del cest, ki se navezujejo na premostitvene objekte, vozišče bo razširjeno, na nekaterih delih pa bodo urejeni tudi hodniki za pešce. Vse to bo vplivalo na boljšo prometno varnost udeležencev v prometu, z naložbo pa bo ohranjena tudi povezava med naselji,« so dodali.

Na direkciji za infrastrukturo so povedali, da se gradbena dela na premostitvenih objektih izvajajo že dve leti in so večinoma že zaključena. Tista, ki še niso, pa bodo do konca leta. Vrednost gradbenih del na vseh desetih mostovih znaša dobre štiri milijone evrov, iz evropskega sklada pa bodo dobili povrnjenih 85 odstotkov zneska, torej 3,5 milijona evrov. Ker so nekaj denarja za obnovo omenjenih mostov že potegnili iz državnega proračuna, bodo del evropskega denarja prerazporedili na ostale projekte državnih cest.

Na direkciji za infrastrukturo so še povedali, da imajo na državnih cestah evidentiranih 395 premostitvenih objektov, ki jih je treba obnoviti. Za njihovo obnovo bi potrebovali okoli 200 milijonov evrov. Ko bo znan proračun za prihodnji dve leti, bo jasno tudi, katerih mostov se bodo prioritetno lotili.