Zaradi denarja novo sojenje

Vendar pa zgodba zanje s tem ni bila končana. Pravni predstavnik je prepričan, da jim kljub priznanju krivde za kaznivo dejanje ne bi smeli odvzeti denarja, ki je sodil v stečajno maso, in da imajo torej zahtevki oškodovancev prednost pred odvzemom premoženjske koristi. Obrnil se je na vrhovno sodišče, ki je ugodilo njegovi zahtevi za varstvo zakonitosti. V izpodbijani pravnomočni sodbi je razveljavilo odločbo o odvzemu premoženjske koristi in prvostopenjskemu sodišču zadevo vrnilo v novo sojenje.

Tožilec Stanislav Pintar iz specializiranega državnega tožilstva je bil nad takšno odločitvijo osupel in razočaran. Opozoril je, da je temeljni princip slovenskega kazenskega prava, da nihče ne sme obdržati premoženjske koristi, ki je bila pridobljena s kaznivim dejanjem. Zdi se mu torej absurdno, da družba v stečaju od države zahteva nazaj denar, ki ga je pridobila na goljufiv način.

Nekdanjo ministrico zaslišali kot pričo

Spomnimo naj, da so bili leta 2009 v afero Rimske terme vpleteni tudi nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak, Karel Bogatin in Marjan Volmajer. Bogatin, ki je bil v tistem obdobju direktor gradbene operative v Vegradu in je svojemu podrejenemu sodelavcu Petru Martincu odredil, da je Rimskim termam izdal lažne začasne gradbene situacije, je bil obsojen na leto dni in štiri mesece zapora, ki ga bo odslužil z 970 urami družbenokoristnega dela. Volmajer, ki je bil odgovorni nadzornik gradnje in je lažno potrjeval, da so bila dela iz začasnih gradbenih situacij opravljena, je bil kaznovan s šestimi meseci pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta. Hildi Tovšak je sodišče za kazniva dejanja, ki so bila povezana tako z Betnavo kot tudi Rimskimi termami, izreklo skupno kazen petih let zapora. Vsi skupaj so pripomogli, da jim je gospodarsko ministrstvo na podlagi ponarejene dokumentacije odobrilo in nakazalo 3,5 milijona evrov. Obsojena trojica se je namreč že avgusta 2008 na sestanku dogovorila, kako si bodo razdelili vloge, kako bodo z goljufijo prišli do evropskega denarja in kako bodo posle prikrili, če jih bo kdo začel preiskovati. Natančno izdelan načrt, ki ga je Tovšakova s pridom uporabila tudi v aferi Betnava in še kje druge, pa se je porušil kot hišica iz kart, ko se je zamenjalo vodstvo družbe Rimske terme.

Nova direktorica Marjana Novak je zelo kmalu odkrila goljufijo in z njo seznanila policijo in tudi takratno gospodarsko ministrico Darjo Radič. Na včerajšnjem sojenju v Celju so Radičevo zaslišali kot pričo, vendar se zaradi oddaljenosti dogodka podrobnosti ni spominjala. Povedala pa je, da ministrstvo kljub odkritim goljufijam pogodbe s termami ni prekinilo. Izkazalo se je namreč, da lahko vodilni pridobijo bančna posojila in z njimi dokončajo dela, ki bi že zdavnaj morala biti opravljena in za katera je družba tudi dobila evropski denar. Sojenje se bo z zaslišanjem prič nadaljevalo konec septembra.