Kot je znano, o zastaranju zadeve so imeli različna mnenja celo odvetniki obtoženih. Medtem ko je bil Janšev zagovornik Franci Matoz prepričan, da primer ne zastara letos, temveč čez dve leti, sta Krkovičev odvetnik Jože Hribernik in Črnkovičev odvetnik Dejan Marković menila nasprotno. »Odločitev sodnice je bila pričakovana. To smo napovedovali že odkar je ustavna odločba razveljavila sodbe. Moje stališče je vedno bilo, da bo za mojo stranko sodba zastarala 3. septembra 2015, kar se je tudi zgodilo,« je za Dnevnik.si odločitev sodnice komentiral Marković.

Sedaj je pričakovati, da se bo zoper odločitev sodnice pritožilo tožilstvo. »Obrazložitev je dovolj trdna in jasna, tako da pritožbe ne morem napovedovati. Edini, ki ima ta interes, pa je zagotovo tožilec, a ni nujno, da bo to zares storil. Pritožbo pa vendarle pričakujemo,« je dodal Marković.

Zadeva zastarala po starem kazenskem zakoniku

Sodnica Tanja Lombar Jenko se je tako odločila, da zadeva Patria zastara po starem kazenskem zakoniku. Sodnica je sicer imela možnost, da bi razpisala glavno obravnavo, ali pa obtožni predlog zavrgla. Stari kazenski zakonik, ki je veljal v času domnevne storitve kaznivega dejanja, namreč govori o absolutnem zastaralnem roku, torej zastaranju po desetih letih od storitve kaznivega dejanja. Janši je tožilstvo očitalo, da ga je storil med 10. in 22. avgustom 2005, Črnkovič in Krkovič pa v začetku septembra 2005. Novi kazenski zakonik, ki je začel veljati novembra 2008, pa določa, da je v ponovnem sojenju zastaralni rok dve leti od razveljavitve pravnomočne sodbe, do tega pa je v primeru Patria prišlo aprila letos, ko je ustavno sodišče zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču v ponovno odločanje.

»Stroški Patrie po odločitvi sodnice bremenijo proračun. Ne, račun treba poslati Masleši, Fišerju, Bavconu in Kučanu,« se je na odločitev sodnice na twitterju že odzval predsednik SDS Janez Janša in dodal, da se je »veliki pok iz Murgel dokončno razblinil«.

Tožilstvo preučuje možnost pritožbe, ministrstvo obžaluje zastaranje

Urad generalnega državnega tožilca je danes povedalo, da pritožbo zoper odločitev sodišča še preučujejo. V sporočilu za javnost pravijo, da se je zadeva Patria od vseh vpletenih držav v Sloveniji najhitreje dobila sodni epilog.

»Tožilstvo je v tem dolgotrajnem, zahtevnem in odmevnem primeru obtožbo ves čas postopkov uspešno zastopalo in sodišča treh stopenj so z gotovostjo ugotovila utemeljenost obtožbe ter izrekla obsodilno sodbo. Tudi ustavno sodišče ni izreklo oprostilne sodbe, temveč je zadevo vrnilo v novo odločanje prvostopenjskemu sodišču,« so svoje delo ocenili v uradu generalnega državnega tožilca.

»Ocenjevanje verjetnosti končnega izida, morebitnega položaja obdolženca ali odzivov javnosti, ne more biti merilo za odločitev o uvedbi pregona. Ta mora vedno temeljiti zgolj in izključno na ugotovitvi o obstoju zakonskih pogojev za pregon, v fazi sojenja pa sodišče presoja, ali so vsi elementi obtožbe dokazani s popolno gotovostjo, ki se po zakonu zahteva za obsodilno sodbo. Tožilstvo je tudi v tem primeru ravnalo tako in odločitev o pregonu je enaka odločitvam tožilcem v Avstriji in na Finskem,« so še dodali.

Obžalovanje zaradi zastaranja zadeve Patrie je medtem izrazilo ministrstvo za pravosodje. »Tako s pravnega kot vsebinskega vidika ni dobro, če katerekoli sodne zadeve zastarajo, saj to ne krepi zaupanja v pravo in sodni sistem. Ob tem na ministrstvu za pravosodje ocenjujemo, da je bilo prav in potrebno, da smo v letošnjem letu spremenili kazenski zakonik, v katerem smo za tovrstna dejanja dvignili kazni in s tem podaljšali tudi rok zastaranja. Vendar ta sprememba ne more veljati za nazaj, ampak samo za naprej.«