Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva, je skupaj z mladim prostovoljcem prijaznimi organizacijami pripravila katalog prostovoljskih aktivnosti, ki jih bodo lahko opravljali starejši osnovnošolci in srednješolci v novem šolskem letu.

Katalog so pripravili v želji, da čim več učencev in dijakov dobili priložnost za (prve) prostovoljske izkušnje, ki so dobrodošle tudi pri gradnji karierne poti in odločanju o poklicu. Vse leto bo v 19 krajih potekalo 56 aktivnosti, ki jih pripravlja 36 mladim prostovoljcem prijaznih organizacij.

»Katalog  je hkrati odziv na smernice v sodobni družbi, ki je vse bolj individualizirana in vse manj solidarna. Strokovnjaki z različnih področij namreč ugotavljajo, da odraščajoče generacije potrebujejo izkušnje sodelovanja, povezovanja in prizadevanja za skupno dobro, saj so življenjske zgodbe mladih usmerjene predvsem v doseganje osebnega uspeha. K temu jih večinoma spodbujajo tako šola kot starši, neformalna vrstniška skupina in lokalna skupnost pa sta postali praviloma povsem obrobna dejavnika. Prostovoljske organizacije in mentorji prostovoljstva na šolah imajo zato izjemno pomembno vlogo, v kateri lahko bistveno pripomorejo k boljši socializaciji otrok in mladih, s tem pa k bolj solidarni družbi prihodnosti,« je prepričana Tereza Novak, direktorica Slovenske filantropije.

Lani je v 744 prostovoljskih organizacijah delalo 84.206 prostovoljcev, ki so opravili 10.056.740 ur prostovoljskega dela. Po podatkih Slovenske filantropije so prostovoljci opravili skupno za kar 104,35 milijona evrov organiziranega prostovoljskega dela. Moč prostovoljstva je torej izjemna in srednješolci, ki želijo prosti čas koristno preživljati, lahko priložnosti poiščejo tudi v okviru prostovoljskih dejavnosti. jpš