Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih med drugim neposredno vpliva na večje zadovoljstvo zaposlenih in zavzetost, povečanje prometa podjetja, zmanjšanje števila reklamacij in pritožb, zmanjšanje števila bolniških odsotnosti, izboljšajo se odnosi med zaposlenimi, ki so tudi bolj motivirani, boljše je vodenje zaposlenih, ker se izboljša komunikacija od zgoraj navzdol, pa tudi komunikacija med zaposlenimi, vse skupaj vodi v optimizacijo dela in delovnih procesov.

To je le nekaj preliminarnih ugotovitev iz raziskave, ki jo še opravlja Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije med podjetji, ki so od leta 2011 sodelovala v programu UIZ (program usposabljanj in izobraževanj), je pojasnila mag. Barbara Leder z oddelka za razvoj kadrov na skladu. Analizo bodo med drugim predstavili na seriji delavnic, ki so jih poimenovali bizZ – bistri, inovativni in zavzeti zaposleni, ki jih bodo izvedli med 10. in 17. septembrom. »Inovativnost je rezultat kreativnosti in inventivnosti posameznikov in skupine. Brez zavzetih zaposlenih, njihove bistrosti, pri čemer torej ne gre zgolj za zdravo pamet, pač pa so pomembne tudi jasne in bistre misli, in kreativnosti tudi inovativnosti ne bi bilo. In brez dodatnega spodbujanja inovativnosti Slovenija kot družba in država ne bo tako napredovala, kot bi sicer lahko,« pojasnjuje nastanek imena delavnic sogovornica.

»S programom UIZ pa smo podjetja spodbudili, da so v usposabljanja vključila tudi prikrajšane skupine delavcev, kot so na primer starejši in tisti z nizko izobrazbo, ter tako celoviteje pristopila k višanju socialnega kapitala podjetja. S petimi regijskimi dogodki želimo sedaj zajeti in spodbuditi delodajalce zlasti na Goriškem, Koroškem, v spodnjeposavski regiji, Zasavju in Podravju, kjer je bilo zanimanje za sodelovanje v programu UIZ manjše. V okviru teh dogodkov in spremljajočih aktivnosti želimo delodajalce še dodatno spomniti in ozavestiti o koristih vključevanja predvsem ranljivejših ciljnih skupin zaposlenih,« poudarja Barbara Leder.

Odgovorni delodajalci sicer vedo, da se z razvojem zaposlenih, ki so pravi kapital in steber vsakega podjetja, razvija tudi podjetje. A podjetja so v večini denar za izobraževanje močno omejila in dogaja se, da zaposleni, ki so starejši ali invalidi, in tisti, ki so nižje usposobljeni, ne pridejo na vrsto za izobraževanje in usposabljanje.

»Podjetja se soočajo tudi s pomisleki, zakaj vlagati v zaposlenega, na primer zaposlenega za določen čas, čeprav se tudi zaposleni za nedoločen čas vse pogosteje odločajo za pogostejše zamenjave delovne sredine, ko pa bo delavec v kratkem zapustil kolektiv in bo svoje pridobljene kompetence ponudil drugemu delodajalcu, morebiti celo neposrednemu konkurentu,« našteva Ledrova.

Za izvedbo delavnic in nekaterih dodatnih dejavnosti naj bi namenili okoli 18.000 evrov, denar pa je na voljo v okviru projekta UIZ. »Če bo v dogodke vključenih načrtovanih 170 do 200 udeležencev, to pravzaprav pomeni le približno 100 evrov na udeleženca, kar je precej nižje, kot so tržne cene tovrstnih delavnic, če se je zaposleni udeleži v lastni režiji,« poudarja Darja Leder. jpš