RLS Merilna tehnika je specializirano za razvoj in izdelavo rotacijskih in linearnih senzorjev pomika in zasuka. Podjetje je v polovični lasti ustanovitelja in direktorja Janeza Novaka ter podjetja Renishaw international, trenutno pa zaposluje že 101 sodelavcev. Lani so ustvarili za slabih 10,5 milijona evrov celotnih prihodkov, kar je v primerjavi z letom 2013 20-odstotna rast, tolikšno pa so imeli tudi v letu 2013. Izvozijo 96 odstotkov proizvodnje. Podjetje ima odlično tržno pozicijo v dejavnosti med 88 subjekti, saj je drugo po dobičku, tretje po sredstvih in celotnih prihodkih, četrto po kapitalu ter osmo po dodani vrednosti na zaposlenega, ki je konec leta 2014 znašala 65.447 evrov.

Donar je iz družinskega podjetja, ki je nastalo v letu 1990 in je bilo specializirano za pisarniške stole, v zadnjih letih pod vodstvom direktorja Mateja Feguša preraslo v ponudnika izvirnih rešitev za opremo delovnih prostorov. Lansko leto so zaključili s 4,98 milijona evrov skupnih prihodkov in jih v primerjavi z letom 2013 dvignili kar za 108 odstotkov, podjetje pa trenutno zaposluje 25 ljudi.

Za nadaljnji razvoj podjetja bosta ključni nadaljnji dve leti, je prepričan Feguš.

Dinamično rast dosega tudi Farmicom, desetletnik s proizvodnim obratom in logističnim centrom v Logatcu. Podjetje je proizvajalec prehranskih dopolnil in je prepoznan predvsem po blagovni znamki Sensilab. Podjetje zaposluje 57 sodelavcev, lani pa je ekipa, ki jo vodi Domen Ščukovt, ustvarila za 7,5 milijona evrov skupnih prihodkov. Ščukovt meni, da je podjetje zaradi velikega potenciala na področju prehranskih dopolnil šele na začetku obdobja velike rasti.

Kako poteka izbor

Izhodišče izbora Gazela predstavlja seznam sto najhitreje rastočih podjetij po prodaji v regiji v zadnjem petletnem obdobju, torej med letoma 2009 in 2014. Na seznam 100 najhitreje rastočih podjetij v regiji osrednja Slovenija, ki ga najdete tukaj, se uvrstijo podjetja, ki imajo po javno dostopnih podatkih poleg visokega indeksa rasti tudi dobiček v zadnjem bilančnem letu, najmanj 220.500 evrov prihodkov v izhodiščnem letu ter poslujejo v obeh indeksnih letih vseh 12 mesecev. Podjetje mora zaposlovati najmanj pet ljudi. Podjetja se za uvrstitev na seznam ne morejo prijaviti niti odjaviti, saj se na seznam uvrstijo zato, ker imajo najvišjo rast prihodkov po javno dostopnih podatkih.

Dnevnik nato v sodelovanju z družbo Mediade, ki skrbi za metodologijo izbora, in s člani metodološke komisije izbere 10 podjetij, kandidatov za regijsko gazelo. Med kandidate vključi podjetja z najmanj 15 zaposlenimi in pri izbiri upošteva finančne kazalnike podjetja, bonitetno oceno ter informacije o indeksu preživetja Failure Score, ki ga je razvila bonitetna družba Bisnode. Na podlagi opravljenih intervjujev z vodstvom podjetja, bonitetnih poročil in drugih podatkov o podjetju metodološka komisija izbere tri nominirance za regijsko gazelo.

Globalni in inovativni

Prednost imajo mednarodno in inovativno usmerjena, hitro, a hkrati trajnostno rastoča podjetja z višjo donosnostjo (ROE), višjo dodano vrednostjo na zaposlenega in višjim indeksom DaBeg. Novost letošnjega leta je uporaba Bisnode indeksa uspešnosti (BSX), ki meri izkoriščenost potenciala podjetja in njegovo uspešnost s stališča deležnikov, poleg lastnika tudi zaposlenih in države.

Osrednjeslovenska regija je po nekaterih kazalnikih že tradicionalno najmočnejša in tako je tudi letos. Sto najhitreje rastočih podjetij je namreč v petletnem obdobju med letoma 2009 in 2014 ustvarilo 4411 delovnih mest, kar je največ med vsemi šestimi regijami, podjetja s seznama 100 najhitreje rastočih v regiji v letu 2014 pa kar 6600. Hkrati je regija med letoma 2009 in 2014 izgubila kar 15.868 delovnih mest.

Osrednjeslovenska regija je še v nekoliko boljši kondiciji kot lani. Podjetja s seznama 100 najhitreje rastočih v regiji so namreč prodajo dvignila za 201 odstotek, vsa podjetja v regiji za 10 odstotkov, ker je še posebej spodbudno, če to primerjamo s podatki iz lanskega leta, ko je 100 najhitreje rastočih podjetij prodajo povečalo za 158 odstotkov, medtem ko je celotna regija doživela 7-odstotni padec.

Raste tudi dodana vrednost

Ob rasti zaposlenih in prodaje najhitreje rastoča podjetja uspešno dvigujejo tudi dodano vrednost na zaposlenega. Dodano vrednost na zaposlenega, ki je znašala 52.731 evrov in je najvišja med vsemi šestimi regijami, so dvignila za 154 odstotkov, medtem ko je regijsko gospodarstvo zabeležilo dvoodstotno znižanje. Delež kapitala v strukturi financiranja pri 100 najhitreje rastočih podjetjih znaša 40,67 odstotka, kar je primerljivo s povprečjem regije, ki je 41,94.

So pa gazele v bistveni prednosti po verjetnosti preživetja: kazalnik verjetnosti neuspeha v naslednjih 12 mesecih, ki ga po posebni metodologiji izračunava družba Bisnode (Failure Score model), znaša 82 (od 0 do 100, višji je indeks, manj je možnosti neželenih dogodkov v podjetju), v celotni regiji pa samo 51.

Med občinami osrednje Slovenije ima na seznamu 100 najhitreje rastočih podjetij največ podjetij po pričakovanjih Ljubljana (60), Domžale jih ima sedem, po štiri podjetja imajo v občinah Komenda, Logatec in Kamnik, sledijo Brezovica, Horjul, Dobrepolje, Vodice in Grosuplje, druge občine imajo po eno. Prevladujejo mikro podjetja, ki jih je 62, dobra četrtina (26) je majhnih podjetij (do 50 zaposlenih), srednje velikih je pet, velikih sedem. Medtem ko je bilo povprečno število zaposlenih v podjetjih leta 2009 15,47, je to lani znašalo 37,97.

Izbor Gazela lahko spremljajte tudi na www.gazela.com.