V Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) v tem, da je njihov direktor hkrati tudi samostojni podjetnik, ne vidijo nič spornega, saj Franc Dolenc lastništva v podjetjih nikoli ni prikrival. Vlada oziroma resorno ministrstvo za izobraževanje se je zavilo v molk, v komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) primera ne komentirajo. »Konkretnega primera ne poznam, vendar gre pri tem načeloma za konflikt interesov,« meni poslanec Bojan Dobovšek, strokovnjak za preprečevanje korupcije.

Franc Dolenc je na položaju direktorja Akosa od novembra 2011. V času imenovanja je bil hkrati solastnik družbe Invida, d.o.o. Omenjena družba snema oglase in vsebine za podjetja in ustanove (tudi javno RTV-hišo), ki naj bi jih Dolenc kot direktor agencije nadzoroval. Vendar je sredi februarja 2012 Dolenc izstopil iz lastništva družbe Invida (zdaj je v lasti njegovega sina Borisa Dolenca), kljub temu pa deluje kot samostojni podjetnik. Njegovo podjetje Interaktivne multimedijske storitve – Mediainteractive Franc Dolenc, s.p., tako deluje že od leta 2011 in posluje celo z državo. Po podatkih supervizorja je Dolenc do letos prejel že 91.605 evrov. Iz predstavitve delovanja Invide je razvidno, da je kot koproducent sodeloval pri pripravi risanke Maček Muri, plačnika pa sta bila RTV Slovenija in Slovenski filmski sklad.

Akos: Delovanje direktorja ni sporno

»Nobeno od omenjenih podjetij ne deluje na trgih telekomunikacijskih operaterjev, poštnih in železniških storitev ali izdajateljev medijskih vsebin. To pomeni, da nobeno od podjetij ne deluje na področjih, ki jih regulira agencija. Omenjena podjetja tudi nikoli niso poslovno sodelovala oziroma opravljala storitev za agencijo,« poudarjajo na Akosu. Dodajajo, da je komisija za preprečevanje korupcije podala mnenje, da se mora agencija izločiti iz postopkov v zadevah, v katerih bi lahko prišlo do konflikta interesov. »Pri tem KPK izrecno poudarja, da se o vprašanju, ali je do nasprotja interesov prišlo, odloča glede na okoliščine konkretnega primera. Samo dejstvo, da je podjetje, katerega lastnik je poslovodna oseba agencije, v poslovnem odnosu s subjektom, ki je predmet regulacije, ne more pomeniti, da je že avtomatično prišlo do nasprotja interesov,« poudarjajo na agenciji.

Dodajajo, da je bila KPK seznanjena, da Franc Dolenc poleg funkcije direktorja opravlja še delo kot podjetnik, in postopka proti njemu ni uvedla. Še več: Dolenc ob prijavi na razpis za direktorja agencije ni prikrival (so)lastništva v podjetjih Invida in Mediainteractive. Svoje premoženje je prijavil tudi KPK.

Dolenc: Prispevam le strokovno znanje in ideje

»V svojem podjetju, ki se ukvarja s tehnološkim razvojem naprednih platform za oddaljeno učenje in sodelovanje, kot nekdanji dolgoletni direktor razvoja v Iskratelu v prostem času prispevam svojo vizijo in ideje, razvojno delo pa opravljajo trije redno zaposleni strokovnjaki,« pojasnjuje Dolenc. Iz javno dostopnih podatkov pa je razvidno, da je Dolenc kot samostojni podjetnik občutno povečal svoje prihodke. Tako je imel leta 2011 več kot 84.000 evrov prihodkov, leta 2012 pa kar 148.189 evrov. Leta 2013 je ustvaril 60.052 evrov prihodkov, lani pa 88.279 evrov. Dolenc pravi, da je rast prihodkov posledica neenakomernih časovnih prihodkov, številke iz let 2013 in 2014 pa kažejo na precej enakomerne prihodke in, kot zatrjuje, še ne nakazujejo rasti, ki jo pričakuje po zaključku letošnjih razvojnih dejavnosti. Iz tega gre sklepati, da bo njegovo podjetje letos ustvarilo še večje prihodke.

Kar zadeva poslovanje z državo (po podatkih supervizorja je do zdaj prejel skupno več kot 91.000 evrov), pa je pojasnil le prihodek agencije za spodbujanje podjetništva, ki mu je dodelila subvencijo v višini več kot 42.000 evrov za zaposlitev sodelavca. Toda Dolenčevo podjetje je v zadnjih štirih letih prejelo tudi 29.000 evrov od kranjske mestne knjižnice, več kot 16.000 evrov od občine Škofja Loka in še 4000 evrov od zavoda za zaposlovanje.

Službeni avto in »spremljanje gibanja«

Po naših zanesljivih informacijah pa se Dolenc v službenem času s službenim vozilom vozi tudi na sedež svojega podjetja in podjetja Invida (v lasti sina) ter opravlja dela samostojnega podjetja. Na te očitke na agenciji odgovarjajo takole: »Direktor agencije v službenem času ne opravlja zasebnih aktivnosti, je pa zanimiv podatek, ki izhaja iz vašega vprašanja, da poteka spremljanje gibanja direktorja agencije v zasebnem času in na zasebnih poteh.«

Vprašanja o tem potencialnem konfliktu interesov smo naslovili tudi na resorno ministrstvo (za izobraževanje), vendar odgovora nismo dobili. Na KPK pa pojasnjujejo, da je bila na vlado že januarja naslovljena pobuda za preučitev delovanja direktorja Akosa, komisija jo je prejela le v vednost: »Dokler se postopek pred drugimi organi ne zaključi, komisija primera ne more komentirati.«

Manja Pušnik