Podjetje RLS Merilna tehnika je specializirano za razvoj in izdelavo rotacijskih in linearnih senzorjev pomika in zasuka. Letos zaokrožajo 26-letnico obstoja. Podjetje, ki ga je ustanovil Janez Novak, je najprej izdelovalo merilne naprave za obdelovalne stroje, leta 2000, ko je polovični solastnik podjetja postalo podjetje Renishaw, pa so se specializirali za razvoj in proizvodnjo magnetnih dajalnikov s patentno zaščito. Lastniška povezava je dala podjetju nov zagon in zagotavlja dinamično, a trajnostno rast.

Povezava jim je med drugim zagotovila še močnejšo distribucijsko mrežo, po zaslugi katere so njihovi izdelki, ki jih zagotavljajo robotiki, tehnologiji obnovljivih virov energije, prehrambni in kartonažni industriji, naprodaj praktično po vsem svetu. Največjo konkurenco jim predstavljajo nemška podjetja, hkrati pa jim nemški trg pomeni največji izziv in mu posvečajo posebno pozornost.

Podjetje trenutno zaposluje že 101 sodelavca. Konec leta 2014 so ustvarili za skoraj 10,5 milijona evrov skupnih prihodkov, kar je 42-odstotna rast glede na prihodke v letu 2012. RLS izdelkov ne izdeluje z namenom, da jih proda ceneje kot konkurenca, pač pa jih zanima samo razvoj in zaščita novega znanja v njihovih novih in globalno zanimivih izdelkih. V svetovno bazo patentov Espacenet so vpisali in vzdržujejo 12 patentov.

Zaposlene vsake pol leta dodatno stimulirajo za predlagane poslovne priložnosti, za patentne rešitve in odlične poslovne rezultate. Inovativnost pa imajo zapisano v svojih genih. Vsakodnevno skupinsko sodelujejo v iskanju novih rešitev tako pri izdelkih kot pri delovnih procesih. To jim pomaga, da se ves čas izboljšujejo.

V podjetju, ki se je leta 2011 iz Ljubljane preselilo v industrijsko cono Komenda, zdaj pa še iščejo rešitve za dodatne poslovne prostore, se zadnja leta stalno prepletajo procesi izbiranja, usposabljanja za delo in iskanja projektnih rešitev, saj stalno prihajajo novi zaposleni.

Ves čas sodelujejo s fakultetami, kar jim omogoča, da talente prepoznajo čim prej. Sodelujejo s fakultetami za elektrotehniko, strojništvo in metalurgijo, pri naročnikih ali v okviru študentskih znanstvenoraziskovanih mednarodnih izmenjav. Trenutno imajo študenta na ETH v Švici. Za pospešitev pretoka in krepitev znanj so letos vzpostavili skupni razvojni center za razvoj novih čipov s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

V podjetju izpostavljajo vrednote: uravnoteženost bivanja in dela vsakega in vseh, kar se kaže v stalnem dopolnjevanju osebnega in skupnega zemljevida znanja in veščin za sobivanje in delo, sonaravnost, ki jo izvajajo z aktivnim ozaveščanjem in vključevanjem vseh zaposlenih z bližnjimi v izboljšanje naravnih danosti za predajo naslednjim generacijam in v odnosu do sočloveka in družbe, ki se kaže v spodbujanju medsebojnega komuniciranja in sodelovanja med zaposlenimi in v širšem okolju.

Izvozijo 96 odstotkov proizvodnje. Podjetje ima odlično tržno pozicijo v dejavnosti med 88 subjekti, saj je drugo po dobičku, tretje po sredstvih in celotnih prihodkih, četrto po kapitalu ter osmo po dodani vrednosti na zaposlenega, ki znaša 65.447 evrov. Zadolženost ves čas zmanjšujejo, saj je delež dolgov v financiranju leta 2012 znašal dobrih 60 odstotkov, lani pa še 47 odstotkov.

Novak meni, da imamo v Sloveniji še veliko razvojnih in družbenih izzivov, zato državi predlaga, da dokaže družbeno odgovornost do državljanov med drugim tudi tako, da uvede razvojne olajšave za izdelke na trgu, ki imajo patentno zaščito. Z večkratnim pogledom iz zraka naj država izboljša urbanistično urejenost prostora za več sonaravnosti flore in favne, domov in gospodarskih poslopij ter uvede ničelno toleranco do podkupnin začenši s pisno zavezo političnega in državnega vrha.

Nominacijo RLS za gazelo osrednje Slovenije razume kot potrditev dobrega dela vseh zaposlenih, ne boji pa se morebitne večje pozornosti inšpekcije. »Transparentnost je osnova za trajno poslovanje podjetja in podjetja, ki se javno izpostavijo, se morejo tega zavedati,« meni Janez Novak. jpš