Kako dobre delovne in učne navade vcepiti svojim otrokom? Kako otroke spodbuditi k opravljanju domačih nalog? Taka in podobna vprašanja si pred novim šolskim letom zastavljajo številni starši.

Zakaj je pomembno, da otrok opravi domačo nalogo

Z vidika šole je vsekakor koristno, da otrok z domačimi nalogam in učenjem snov vadi, jo ponavlja in utrjuje. Poleg znanja, ki ga tako pridobi, pa z domačimi nalogami razvija še vrsto drugih veščin. Otrok se ob delu uči odgovornosti in samodiscipline. Uči se tudi upravljanja s svojim časom in razvija organizacijske veščine. To so znanja in veščine, ki jih bo potreboval in znal uporabljati tudi kot odrasel človek. Seveda otroku delo ni vedno všeč, saj pogosto zajema tudi trenutke frustracije, ko se ne počuti najbolj motiviranega. Povsem naravno je torej, da bi včasih raje počel kaj drugega, kot pa delal domačo nalogo. Vendar se otrok prav na tovrstnih izkušnjah uči, kako s frustracijo upravljati ter kako se pomiriti in se ustrezno motivirati. Naš namen torej ni doseči, da bo otrok vzljubil vsakršno šolsko delo, temveč da se nauči shajati s situacijami, ki so zanj manj zabavne. Tako otrok razvija samostojnost.

Kako otroka spodbuditi k opravljanju domačih nalog

Ko se otrok seznanja s konceptom domačih nalog, pogosto potrebuje našo pomoč. Pozneje, ko ima z opravljanjem domačih nalog in samostojno organizacijo svojega šolskega dela več izkušenj, mu naša pomoč načeloma ni več potrebna. Dokler si otrok še ne zna sam ustrezno razporediti opravil, mu zato pomagamo določiti specifičen čas za domače naloge. Večina otrok težje dela takoj po prihodu iz šole ali tik pred spanjem, zato je najboljši čas za šolsko delo pogosto nekje vmes. O tem se je z otrokom koristno pogovoriti in slišati njegove ideje ter predloge, pomembno pa je, da vztrajamo, da se naloge ne dela tik pred spanjem ali zjutraj pred odhodom v šolo. Takrat je zaradi utrujenosti otrokova koncentracija slabša, lahko pa mu prične tudi zmanjkovati časa ter zato nalogo naredi hitro in površno.

Pri terapevtskem delu s starši kot psihologinja opažam, da ti včasih prevzemajo preveč odgovornosti za opravljanje otrokovih domačih nalog. Otroka na naloge stalno opominjajo ter jih v celoti opravijo skupaj z njim, s čimer želijo otroku pomagati in mu olajšati delo. Treba se je zavedati, da je odgovornost za opravljeno nalogo otrokova. Kot starši mu seveda lahko ponudimo ustrezno oporo, pri čemer pa moramo vedeti, da je naš cilj otroka spodbuditi, da bi se na nalogo spomnil sam ter jo opravil čim bolj samostojno.

Med opravljanjem naloge je pomembno, da so izklopljene oziroma pospravljene vse elektronske naprave, kot so televizija, mobitel, tablice, računalnik in podobno. Razen seveda v primeru, da otrok računalnik potrebuje za delo; tedaj se je z otrokom smiselno pogovoriti, kaj je in kaj ni delo. Iskanje podatkov o starih Rimljanih na spletu je delo, medtem ko gledanje smešnih posnetkov na YouTubu ni.

Mnogim otrokom koristi stalen prostor za šolsko delo. V nasprotju s splošnim prepričanjem večina osnovnošolskih otrok bolje opravlja domače naloge v skupnem prostoru kot v svoji sobi. Zelo koristno je, da se v času, ko otrok dela domačo nalogo, tudi starši lotijo svojih »domačih nalog«. Morda je treba dokončati kakšno poročilo za službo, do konca prebrati knjigo, skuhati kosilo, urediti finance, kaj pospraviti ali opraviti druga hišna opravila. Otroku tako sporočimo, da je čas za delo. Sporočimo mu, da je treba včasih tudi kaj narediti, da to počnemo vsi in da je tudi to del življenja. Otroku je hkrati lažje, ker ve, da ničesar ne zamuja, in se zato lažje osredotoči na delo.

Kako otroka motivirati za delo

Otrok se na rutino in določeno stopnjo predvidljivosti s strani staršev dobro odziva, saj mu vlivata občutek varnosti. Pomembno je torej, da smo pri vzgoji čim bolj konsistentni. Ko otrok stori nekaj dobrega oziroma koristnega, to čim prej pohvalimo. Pomembno pa je tudi, da so naše pohvale realne. Pohvala pri otroku zbuja občutek ponosa nad dobro opravljeno nalogo. Če otroka pohvalimo za opravljeno delo, je več verjetnosti, da bo to delo v prihodnje raje opravljal, saj prične povezovati prijetne občutke ob pohvali z delom oziroma opravljeno nalogo. Otrok tako spoznava kakšen je občutek, ko je pri nečem uspešen. Nauči se tudi, da je včasih, četudi morda ni vedno prijetno, dobro pri nečem vztrajati, saj s tem dosega dolgoročnejše cilje – na primer dobro oceno, odličen uspeh ....

Povsem naravno je, da se otrok raje igra ali počne kaj drugega, kot pa opravlja domačo nalogo. Če otrok delo morda zavrača ali se mu želi ogniti, to ne pomeni, da je naš trud zaman. Pomembno je, da smo potrpežljivi in vztrajni ter da otroka ob opravljenem delu ustrezno pohvalimo. Ob tem pa se je dobro spomniti in pohvaliti še sebe, saj tudi otroka učiti samodiscipline ni lahko opravilo.

Katja Z. Istenič, psihologinja in psihoterapevtka, www.hocem-vec.com

Vir: priloga Nika