Tudi po dobrih treh letih, odkar ima Dars na mizi idejne projekte in študijo protivetrnih ukrepov, ki bodo zagotavljali prevoznost vipavske hitre ceste tudi ob pihanju močne burje, se teh še vedno niso lotili. Na Darsu pravijo, da naj bi dodatne protivetrne ograje na odseku hitre ceste Razdrto–Ajdovščina vendarle začeli postavljati prihodnje leto.

Do konca leta bodo pridobili vsa soglasja

»V skladu s poslovnim načrtom za letošnje leto se izdeluje projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektna dokumentacija za izvedbo. Prva je že bila recenzirana in predana konec letošnjega junija. Projektna dokumentacija za izvedbo pa je v fazi zaključevanja in predaje v recenzijo, ki je predvidena prihodnji mesec,« so pojasnili na Darsu, kjer se nadejajo, da bodo gradbeno dovoljenje in druga potrebna soglasja spravili pod streho do konca letošnjega leta. 

Denar za naložbo – celoten projekt bo stal 25 milijonov evrov – bodo zagotovili delno iz lastne blagajne, delno pa z zadolževanjem. Po besedah Darsa bodo prioritetno postavili dodatno protivetrno zaščito v ravninskem delu trase hitre ceste – od izhoda iz predora Podnanos do pokritega vkopa Vipavski Križ – in kasneje še na objektih in pobočju Rebrnic, kjer bo ograja nekoliko višja kot v ravninskem delu.

Na Darsu so še pojasnili, da pri gradnji protivetrnih ograj ne bodo mogli računati na evropski denar, kot so sprva pričakovali, saj se odsek ne nahaja na vseevropskem transportnem omrežju (TEN-T), za katera so predvidena sofinanciranja iz evropskih skladov.

Škodo merijo v milijonih

Škoda, ki nastaja zaradi zapiranja vipavske hitre ceste in izločanja tovornjakov ob pihanju močne burje, se – opozarjajo severnoprimorski gospodarstveniki – na leto meri v milijonskih zneskih. V lanskem letu je bil promet na hitri cesti med Razdrtim in Ajdovščino zaradi burje oviran skoraj 300 ur, medtem ko je bila samo v letošnjem prvem polletju ta številka že presežena. Najhuje je bilo leta 2011, ko je bil promet na hitri cesti bodisi za tovorna vozila bodisi za vse udeležence omejen kar 849 ur.

A od prvotne namere, da bi zaradi povzročene škode tožili državo, so po besedah predstavnika avtoprevoznikov in lokalnih skupnosti v mešani delovni skupini za spremljanje gradnje protivetrne zaščite Ivana Lemuta avtoprevozniki odstopili, saj so se stvari začele razvijati v pravi smeri. »Grozil sem s tožbo, če Dars ne bi pristopil k reševanju problema. Sprva smo res pričakovali, da se bodo stvari odvijale hitreje, toda v fazi projektiranja in priprave protivetrne zaščite so bili detajlno obdelani vsi odseki ceste, ki so kritični z vidika posebnih udarcev burje. To ni samo projektiranje, ampak skoraj znanstveno delo, zato zdaj razumemo, da hitreje ni šlo,« je povedal Lemut.

Je pa res, je dodal Lemut, da del vpletenih – tako v lokalnih skupnostih kot na nivoju države –, ki je sodeloval pri umeščanju hitre ceste v prostor, ni opravil domače naloge, saj bi lahko večino protivetrnih ukrepov, ki se bodo zdaj izvajali, za enako ceno postavili že ob gradnji hitre ceste.

Z novo protivetrno ograjo naj bi tovornjaki po hitri cesti vozili tudi pri hitrosti vetra 150 kilometrov na uro, medtem ko naj bi intervencijska in osebna vozila po hitri cesti drvela tudi, ko bo burja dosegla 200 kilometrov na uro.