Kandidati naj imajo najmanj sedmo stopnjo izobrazbe strojne ali gradbene smeri, najmanj tri leta delovnih izkušenj, želene so izkušnje na mednarodnih razvojnih projektih in aktivno znanje angleščine in še kakšnega drugega tujega jezika ter obvladovanje ključnih računalniških programov. Od vodje razvojnih projektov pričakujejo proaktivnost, sprejemanja odgovornosti, praktičnost in organizacijsko sposobnost za učinkovito vodenje ekipe ter sposobnost razmišljanja zunaj okvirjev.

Trimo, ki se zadnja štiri leta otepa z izgubo, zaposluje pa okoli 350 ljudi, ima v svoji dejavnosti v Sloveniji še vedno dobro tržno pozicijo, saj je po sredstvih in prihodkih, ki so lani znašali 72,1 milijona evrov, na prvem mestu, povprečna dodana vrednost na zaposlenega pa znaša skoraj 47 tisoč evrov. jpš