Nekaj je nesporno res: naša bralka ima vsaj delno prav. Klobas, ki jih ocenjujeta strokovna in ljubiteljska žirija, ne kupijo v trgovini. Klobase priskrbi združenje Kranjska klobasa, ki šteje zdaj 15 članov oziroma izdelovalcev klobas in deluje od leta 2005. Vsak med njimi za ocenjevanje prispeva 25 klobas, ki pa jih na združenju opremijo s šiframi in ocenjevalci ne vedo, čigavo klobaso okušajo.

Dejansko pa to niso klobase, ki jih mi kupimo v trgovini, ker bi take klobase lahko bile zaradi ravnanja trgovcev (napačno shranjevanje) slabše kakovosti. Toda med proizvajalci so tudi taki, ki so nam povedali, da jih nič ne moti, če na dan ocenjevanja žirija vzame njihovo klobaso iz katere koli trgovine, ker pač delajo vedno enake – za tekmovanje in vsakodnevno prodajo. Predlog, da bi tako ocenjevali vse klobase, pa do zdaj ni dobil podpore.

Na gospodarskem interesnem združenja Kranjska klobasa nam je Ana Ahčin povedala, da na tekmovanje gledajo z distanco. Preprosto zato, ker morajo biti klobase vseh izdelovalcev narejene po istem receptu, skladno z zaščiteno geografsko označbo in dejstvom, da ime »kranjska klobasa« lahko za svoje izdelke uporabljajo samo proizvajalci s certifikatom.

»Mi smo zadolženi le, da zberemo klobase od vseh proizvajalcev. Mislim, da je na tekmovanje treba gledati kot na promocijo, dejanske vrednosti pa nima, ker ga lahko v taki obliki pripravi vsak. Seveda pa je ključno, da so vse klobase pripravljene enako, zato ne čudijo ugotovitve, da so razlike med njimi majhne,« pravi Ahčinova. Na združenju so prepričani, da nihče od proizvajalcev ne izdeluje klobas posebej za ocenjevanje, ker je to praktično precej težko, in svojim članom zaupajo.

To se je izkazalo tudi na letošnjem tekmovanju, kjer je bila najboljša klobasa izdelovalca iz Kranja, nasploh pa žirijo največkrat prepričajo gorenjski mesarji. Kot nam je povedal Marjan Jezeršek, je strokovni del tekmovanja pod nadzorom in vodenjem žirije, ki sledi zahtevam biotehniške fakultete za ocenjevanje mesnih izdelkov. Ker so vse klobase brez podatkov o proizvajalcih in opremljene le s šifro, je pristranskost izključena.