Ta je po enem letu brez sklepa mestnega sveta prekinil koncesijsko pogodbo z Dovrtelom in jo sklenil z dimnikarskim podjetjem iz Ljubljane, ki je imelo v Kranju samo poštni predal, storitve pa je opravljalo iz slovenske prestolnice. Župan je pozneje svojo odločitev utemeljeval z nezadovoljstvom občanov, največje gorenjsko dimnikarsko podjetje pa je dobilo spor na ministrstvu, ki je leta 2007 odločilo, da mora storitve v Kranju znova opravljali podjetje Dovrtel.

Družinsko dimnikarsko podjetje je na osnovi te odločitve države začelo vlagati tožbene zahtevke, ki jih je bilo skupaj za okoli 2 milijona evrov. Julija lani je sodišče odločilo v sporu in dimnikarskemu podjetju prisodilo več kot 800.000 evrov.

Na sodbo so se pritožili tako občina kot dimnikar, ki se mu je zdel znesek odločno prenizek. V podjetju so ob tem povedali, da so imeli škode bistveno več, saj so zmanjšali dejavnost in odpuščali zaposlene.

Mediacija propadla

Na občini so zatem poskusili z mediacijo oziroma poravnavo rešiti spor, a je ta pred kratkim propadla, kot so nam zatrdili. To pomeni, da je na vrsti končen sodni epilog na višjem sodišču v Ljubljani, kjer so nam sporočili, da ni mogoče napovedati, kdaj bo v sporu odločeno. Postopek se je namreč nadaljeval po mediaciji, ki je trajala več kot pol leta.

Na kranjski občini so nam potrdili tudi, da na sodišču v Kranju poteka še en postopek v zvezi z Dimnikarstvom Dovrtel. Občina je v proračunu rezervirala sredstva za odprte sodne spore, kamor sodi tudi zgoraj omenjeni, ki je po znesku lahko največje breme za mestno blagajno.

Nepoznavanje ali ignoriranje predpisov kranjskih oblasti pri dodeljevanju koncesij oziroma izvajanju dimnikarskih storitev bo draga šola za občino, kjer je že pred leti nastala tudi pobuda nezadovoljnih državljanov glede opravljanja dimnikarskih storitev.

Danes je to slovensko civilno gibanje Dimnik, ki pa mu do zdaj ni uspelo uveljaviti zahteve, da bi ljudje lahko sami izbirali, kdo jim bo ometal dimnike. Novi zakon o dimnikarskih storitvah je v javni obravnavi do konca leta, njegove rešitve pa so že burile nezadovoljne duhove.