V več kot pol leta se ni zgodilo nič. Kriminalisti postopka ugotavljanja kaznivega dejanja goljufije še niso končali, prav tako inšpektorat še ni končal postopka ugotavljanja storitve prekrška. Čeprav je inšpektorat nedvomno odkril nepravilnosti in je o tem obvestil Občino Radovljica, pa župan Globočnik o tem ni obvestil niti občinskega sveta, ki je Žiberno imenoval na direktorski položaj, niti nadzornega sveta Komunale Radovljica, ki je z njim podpisal pogodbo o zaposlitvi.

Svetniki izbrali svetnika

Naj spomnimo, da je bila izbira direktorja Komunale Radovljica ena najbolj vročih tem zime 2012/2013. Občinski svetniki so konec marca 2013 na predlog komisije za volitve in imenovanja za direktorja izbrali takrat 30-letnega Matijo Žiberno, ki je bil v tistem mandatu tudi sam občinski svetnik. Čeprav je obljubil, da bo kot svetnik odstopil, tega do konca mandata ni storil, češ da postopek imenovanja ni pravnomočen. Nanj se je pritožil eden od neizbranih kandidatov. Še bolj kot mladost in funkcija občinskega svetnika je pri imenovanju Žiberne bodlo v oči dejstvo, da je bil prej zaposlen kot operativni gradbeni inženir pri Cestnem podjetju Kranj, ki je hčerinsko podjetje Gorenjske gradbene družbe, ki ga lastniško in vodstveno obvladuje njegov stric Branko Žiberna. Tako Občina Radovljica kot Komunala Radovljica na veliko poslujeta s tem gradbenim podjetjem.

Po podatkih supervizorja je občina od leta 2003 do danes z Gorenjsko gradbeno družbo sklenila za 11,8 milijona evrov poslov, od marca 2013 (ko je direktor komunale postal Žiberna) za tri milijone, lani za 1,3 milijona, letos pa za dobrih 800 tisočakov. Gorenjska gradbena družba je tretji največji prejemnik denarja Občine Radovljica za Gorenjsko banko in radovljiškimi vrtci. Komunala Radovljica je od oktobra lani (od takrat supervizor zajema tudi podatke o podjetjih, ki so pretežno v javni lasti) Gorenjski gradbeni družbi plačala za 104 tisoč evrov del, s čimer je to podjetje njihov največji partner med gradbenimi podjetji.

Nadzor tudi na občini

Inšpektorat za delo je glede na dokumente, ki smo jih pridobili v uredništvu, opravil dva inšpekcijska nadzora – na občini Radovljica že 22. maja 2014, na Cestnem podjetju Kranj pa 21. januarja letos. Inšpektor je ugotovil, da je direktor podjetja, kjer je bil Žiberna prej zaposlen, Matiji Žiberni izdal več potrdil, med drugim tudi potrdilo o tem, da je opravljal delovno mesto na vodilnem mestu. Pet let delovnih izkušenj na vodilnem položaju je bilo namreč pogoj za prijavo na javni razpis za direktorja komunale. Inšpektor je v postopku ugotovil, da iz akta o sistematizaciji del ne izhaja, da je operativni inženir vodstvena funkcija, po inšpektorjevem mnenju na to, da gre za lažno potrdilo, kaže tudi to, da je bil Žiberna na začetku zaposlen v podjetju kot pripravnik. Žiberna je diplomiral leta 2007, do konca leta 2012, ko se je prijavil na razpis, pa je torej že pridobil »pet let vodstvenih izkušenj«.

Kot so nam pojasnili pri Občini Radovljica, je Ciril Globočnik obvestilo o prekrškovnem postopku januarja dobil na domači naslov in inšpektoratu odgovoril, da je bilo izpolnjevanje pogojev kandidata preverjeno v kandidacijskem postopku, zato ni imel pomislekov o zakonitosti postopka in je predlog uvrstil na dnevni red seje občinskega sveta ter tudi izvršil sklep občinskega sveta o imenovanju direktorja.

»Dokler postopek še traja, gre za sum storitve prekrška, zato občina in župan v tej fazi nimata podlage za obveščanje nadzornega sveta komunale ali občinskega sveta,« je sporočila vodja županovega kabineta Manca Šetina Miklič. Pridobili smo tudi odgovor, ki ga je Globočnik poslal inšpektoratu, v katerem pojasnjuje, da ni imel prav nobenih razlogov, da bi zaradi morebitne nezakonitosti zadržal sklep občinskega sveta o imenovanju Žiberne na mesto direktorja komunale.

»O obrazložitvi delodajalca nimam pomislekov. Zato mi tudi ni jasno stališče inšpekcije, ki sklepa, da delovno mesto, na katerem je Matija Žiberna bil pri prejšnjem delodajalcu, ni vodilno delovno mesto. Po mojem mnenju je delodajalec pristojen za verodostojno oceno oziroma izjavo, ali je delovno mesto v njegovi družbi obravnavano oziroma sistemizirano kot vodilno delovno mesto ali ne. Zato nimam pomislekov glede resničnosti dejstev, navedenih v tej izjavi,« je v odgovoru inšpektoratu pojasnil Globočnik.

Tonejec: Ničesar nismo prirejali!

Z Žiberno je pogodbo o zaposlitvi podpisal nadzorni svet komunale, ki ga vodi Primož Jeglič. Jeglič je bil sicer najresnejši protikandidat za direktorsko mesto in se je skupaj z Žiberno tudi uvrstil v zadnji izbor. »Tako za inšpekcijski nadzor kot za ugotovitve smo izvedeli od vas. Zdi se mi, da bi me morala občina o čem takem obvestiti. Ne vem še, kako bom ukrepal, nadzorni svet pa nima pristojnosti za razrešitev direktorja. Ta je tako kot imenovanje v rokah občinskega sveta,« je pojasnil Jeglič.

Za odziv smo prosili tudi Iztoka Tonejca, direktorja Cestnega podjetja Kranj, hčerinske družbe Gorenjske gradbene družbe: »V dokumentih, ki smo jih za potrebe prijave na razpis izročili Matiji Žiberni, je bilo zelo natančno navedeno, katera dela je opravljal pri nas. Še vedno trdim, da gre za dela, ki jih lahko uvrstimo med vodstvena. Ničesar pa nismo prirejali, za nas glede tega sploh ni dileme,« je pojasnil Tonejec.