Petillon je širši javnosti znan prav po postavitvah iz balonov, ki jih umešča v vsakdanja okolja, denimo na otroška igrišča, v bazene in podobno. Kot pojasnjuje sam, so baloni univerzalni simbol veselja, ki v njegovo delo po eni strani vnašajo igrivo komponento, po drugi pa delujejo kot potujitveni element. »Želim si, da bi ljudje na okolje, ki ga gledajo vsak dan, pa ga zato sploh več ne opazijo, pogledali z neke druge perspektive,« je dejal umetnik. »Bazen ali otroško igrišče bosta, če vanju postaviš nekaj nenavadnega, nenadoma videti popolnoma drugačna.«

Z instalacijo želi obuditi tudi spomin na zgodovino Covent Gardna. »Ko je bil Covent Garden leta 1552 zgrajen, je močno spremenil tamkajšnjo okolico. Toda večina ljudi, ki danes zahaja tja, se njegove zgodovine ne zaveda več. Z instalacijo jih želim ponovno povezati s preteklostjo.« Utrip srca bo sicer tudi prva njegova instalacija, ki jo bo javnost lahko videla v živo, ne pa zgolj na fotografijah. gb, sta