Ne sodelujte v izboru Gazela, ker vam grozi možnost, da boste med 87 odstotki podjetij, ki so sodelovala in še vedno uspešno poslujejo. Če se vključite, bo veliko ljudi vedelo, da ste med podjetji, ki so v petih letih sposobna ustvariti več kot 11.200 novih delovnih mest, in da zelo verjetno poslujete po najvišjih poslovnih standardih: 58,7 odstotka gazel dosega standard bonitetne odličnosti. Tvegate, da boste prejeli priznanje in spoštovanje za to, ker ste med najboljšimi. Izpostavljate se možnosti, da bo vaše podjetje zgled mladim, ki obiskujejo dogodke izbora Gazela.

Slovenija že 15 let vsako leto slavi podjetja, ki ustvarjajo gospodarsko rast. Poimenovanje gazela je uveljavil David Birch, ameriški raziskovalec, po osnovni izobrazbi fizik. Konec sedemdesetih let je pri raziskovanju, kako nastajajo nova delovna mesta v ZDA, ugotovil, da kar dve tretjini rasti zaposlenosti prispevajo podjetja z manj kot dvajset zaposlenimi. Pozneje je svoje raziskave nadgradil z ugotovitvijo, da za ustvarjanje delovnih mest ni pomembna velikost ali starost podjetja, temveč dinamika rasti. Izraz gazela je uporabil za opis dinamičnih podjetij, ki hitro rastejo, se bliskovito razvijajo, intenzivno zaposlujejo in vedno držijo korak prednosti pred konkurenco. Takšna podjetja išče tudi slovenski izbor Gazela.

Med kandidati podjetja z najmanj 15 zaposlenimi

Izhodišče vsakoletnega izbora Gazela predstavljajo lestvice najhitreje rastočih podjetij po prodaji v šestih regijah. Dnevnik v sodelovanju z družbo Mediade, ki skrbi za metodologijo izbora, in metodološko komisijo izmed uvrščenih podjetij oblikuje seznam desetih kandidatov za regijsko gazelo. Med kandidate vključi podjetja z najmanj 15 zaposlenimi in pri izbiri upošteva finančne kazalnike podjetja, bonitetno oceno in informacijo o indeksu verjetnosti preživetja (Failure Score).

Na podlagi povabila k sodelovanju člani metodološke komisije s petimi regijskimi kandidati opravijo raziskovalni intervju. V strukturiranem intervjuju, razvitem v sodelovanju z mag. Andrejo Lavrenčič z ljubljanske ekonomske fakultete, je poudarek na raziskovanju podjetniške zgodbe, kakovosti rasti in agilnosti organizacije ter naravnanosti k trajnostnemu razvoju.

Na podlagi opravljenih intervjujev, finančnih in drugih podatkov o podjetju ter bonitetnih poročil metodološka komisija izbere po tri nominirance za regijsko gazelo leta. Prednost imajo mednarodno in inovativno usmerjena podjetja, podjetja z višjo donosnostjo (ROE), višjo dodano vrednostjo na zaposlenega in višjim indeksom DaBeg; prav tako je pomembno, ali podjetje odraža vrednote gazele – dinamično in obenem trajnostno naravnano rast. Novost letošnjega leta je uporaba Bisnode indeksa uspešnosti (BSX), ki meri izkoriščenost potenciala podjetja in njegovo uspešnost z vidika deležnikov (stakeholders): poleg lastnika tudi zaposlenih in države.

Metodološka komisija v naslednjem koraku izbere podjetje, ki med tremi nominiranci najbolj odraža značilnosti gazele. Zmagovalna regijska gazela postane finalist izbora na nacionalni ravni. Svet Gazele, sestavljen iz dosedanjih zlatih gazel in uglednih predstavnikov akademske, civilne in poslovne javnosti ter deležnikov blagovne znamke Gazela, ob sklepu regijskih dogodkov s konsenzom odloči, kdo so prejemniki prestižnih priznanj zlata, srebrna in bronasta gazela leta.