Ljubljanska občina in družba Slovenske železnice sta se zadnja leta večkrat srečevali na sodišču, saj sta druga drugo tožili predvsem zaradi lastništva več sklopov nepremičnin. Te spore sta zdaj rešili z eno potezo, saj sta sklenili obsežno sodno poravnavo. Za Mestno občino Ljubljana je zagotovo največji uspeh te sodne poravnave pridobitev lastništva zemljišč, ki predstavljajo približno 40 odstotkov kompleksa atletskega stadiona ŽAK v Šiški.

Zemljišča na območju stadiona so bila do zdaj v zemljiški knjigi last Slovenskih železnic, občina pa si je zadnjih osem let prizadevala, da bi z vlado in Slovenskimi železnicami uredila lastništvo, je na zadnji seji mestnega sveta povedal vodja občinskega oddelka za šport Marko Kolenc. V poravnavi sta občina in družba Slovenske železnice sklenili, da slednja ta zemljišča prenese na občino, saj gre v skladu z zakonom o športu za objekt javnega pomena. V skladu s to poravnavo so Slovenske železnice umaknile tudi svojo tožbo proti občinskemu zavodu Šport Ljubljana, od katerega so terjale izpraznitve prostorov atletskega stadiona in plačilo uporabnine za obdobje od leta 2009 naprej.

S prenosom lastništva se približuje tudi prenova stadiona. Župan Zoran Janković je namreč v svoji zadnji predvolilni kampanji napovedal, da bo občina v sklopu prenove zgradila atletsko dvorano, nove tribune, garažo in preplastila atletske steze. Kolenc je julija zagotovil, da so idejno zasnovo prenove že izdelali. Proračuna za letošnje in prihodnje leto denarja za prenovo ŽAK sicer ne predvidevata, a na občini so napovedali, da bodo mestni svetniki pred koncem leta obravnavali rebalans proračuna za letošnje leto, zato gre pričakovati, da bo mestna uprava po uspešni sodni poravnavi z rebalansom zagotovila denar za atletski stadion.

Prostorski akti za intermodalni logistični center že v pripravi

Sodna poravnava razkriva, da je občina v zameno za atletski stadion Slovenskim železnicam prepustila lastništvo zemljišč južno od kontejnerskega terminala v Mostah. V sodni poravnavi je občina priznala, da so ta zemljišča dejansko v uporabi in posesti Slovenskih železnic, saj so na njih zgrajeni tiri, in da je v skladu z zakonom o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini dejansko pravico uporabe teh zemljišč imela družba Slovenske železnice in ne občina.

Velja omeniti, da je župan Janković letošnjega februarja že sprejel sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ravno za širše območje kontejnerskega terminala, ki bo Slovenskim železnicam in družbi BTC omogočil gradnjo Intermodalnega logističnega terminala Ljubljana. Kot je navedeno v sklepu o začetku priprave prostorskega akta, BTC in Slovenske železnice tu načrtujejo povečati obseg obstoječega kontejnerskega terminala, terminalskih storitev za potrebe železniško-cestnega pretovora, skladiščno-distribucijskih dejavnosti ter uvedbo novih storitev, kot je na primer prevoz avtomobilov. Kot smo poročali maja letos, naj bi bil ta terminal eno največjih logističnih središč v jugovzhodni Evropi, njegova ocenjena vrednost pa znaša kar 140 milijonov evrov.

Občina odstopila od odškodninskega zahtevka

Mestna občina se je v poravnavi odpovedala še odškodninskemu zahtevku v višini 567.500 evrov, ker naj bi ji Slovenske železnice leta 2008 v resnici prodale za dobrih 1000 kvadratnih metrov manjše zemljišče, kot so se dogovorili s kupo-prodajno pogodbo. Gre za zemljišča ob Parmovi in Kurilniški ulici, ki jih je občina pozneje prodala Islamski skupnosti v Sloveniji za gradnjo versko-kulturnega centra. Ob tem pa ne gre spregledati, da ta odpoved za občino ni bila ravno boleča, saj je na prvostopenjskem sodišču to tožbo že izgubila. V poravnavi se je posledično odpovedala le pritožbi na to sodbo.

Slovenske železnice pa so privolile, da občini odstopijo še nekaj zemljišč, ki so po zemljiški knjigi v njeni lasti, in sicer gre za parcele, ki jih občina potrebuje za rekonstrukcijo in širitev Letališke ceste, zemljišča, ki v naravi predstavljajo dovozno pot k Osnovni šoli Oskarja Kovačiča na Dolenjski cesti 20, in cesto med Fondovimi bloki in Plečnikovim stadionom.