Zdi se, da je g. Cetinski spregledal moj prispevek z dne 16. julija 2015 »Ali je etično sprejemati napačne odločitve«, v katerem sem pojasnil nesprejemljivost teze, da bi naredili naložbo za zasebnega partnerja privlačno s tem, da mu predamo del sicer donosnega posla. Tam sem tudi zapisal, da je bila prijava na razpis za sredstva EU popolnoma neetično ravnanje, kajti od nepopolnih vlog ni nobenih koristi.

Naj povem, da sta oba prispevka nastala po zelo temeljiti preučitvi vseh na spletu dostopnih informacij. Kot sem zapisal v omenjenem prispevku, je najbolj šokantno, da še zdaj ni izdelana investicijska študija (feasibility study), kako najbolje rešiti problem železniške povezave pristanišča Koper, da bi zmogli prepeljati verjetno povečan obseg pretovora po izgradnji 5. pomola. Sam sem ponosen, da sem poleg treh realnih variant (tunelska proga, povezava ob obstoječi progi in povezava na italijansko železniško omrežje) pravilno ocenil, da je povsem realna možnost tudi prevoz zabojnikov do Kozine (strokovnjaki OECD predlagajo do Divače). Z uporabo informacijske tehnologije bi namreč zabojnik, za katerega je predviden prevoz po železnici, namesto za odlagališče znotraj Luke Koper, kamor prepeljejo prav vsak zabojnik, odpeljali v carinski prostor v Kozini in ga tam po opravljenih carinskih pregledih naložili na vlak. Že sedanja avtocesta bi to z lahkoto zmogla, težav z enormno porabo elektrike ne bi bilo, ekonomika pa ne bi bila skoraj nič slabša. To seveda ne pomeni, da se vsi zabojniki prevažajo po cesti, ampak je to potencialna rešitev, če se ne izvede katera od drugih preostalih dveh možnosti, da transport ne bi postal ozko grlo Luke Koper.

G. Cetinski je tudi spregledal nesporno dejstvo, na katero sem opozoril: Luka Koper bo izgubila promet z Avstrijo in srednjo Evropo, če ne bo zagotovila veliko boljše tirne povezave (vlaki so tako in tako večinoma že avstrijski) med Divačo in Šentiljem, kajti koralpska proga je praktično tu, pontepska pa je neizkoriščena. Če ne bomo pravočasno modernizirali proge proti Šentilju, pa tudi Jesenicam in Dobovi, potem bodo operaterji začeli zahtevati, da zabojnik prevzamejo v Trstu ali Tržiču (Molfancone). Zelo verjetno je, da bi bilo za Luko Koper veliko bolje, da bi »zahtevala« izgradnjo tira do italijanskega omrežja (gre za dobrih 6 km, od tega 3,7 km pri nas!). Luka Koper proti tržaški nima nobenih komparativnih prednosti. Mi pa lahko z metanjem denarja za industrijski tir ostanemo brez sredstev za nujne naložbe tam, kjer jih imamo. To pa sta ravno povezavi med Sežano in Zagrebom ter Šentiljem in Madžarsko. Za vse zagotovo ne bo denarja!

Nedopustno je tudi, da so naši »strokovnjaki« spregledali dejstvo, na katero opozarja OECD, namreč, da bo treba zgraditi servisne (reševalne) predore. To sem namreč brez težav našel na spletnem forumu o drugem tiru.

Sam sem zelo zelo razočaran, da pri nas nismo sposobni delati prav. Torej resničnim in neodvisnim strokovnjakom naročiti izdelavo predinvesticijske in investicijske študije ter šele na osnovi tega sprejemati odločitve. Da nam morajo tuji strokovnjaki povedati tisto, kar vemo (nekateri) sami!

Igor Kadunc, MBA