Zahtevna organizacija pouka

Za novo ravnateljico Valentino Gerjevič, ki je za krmilo šole poprijela to poletje, bo organizacija pouka v takšni obliki gotovo velik zalogaj. »Ne bo lahko. Ker bo pouk potekal na toliko različnih lokacijah na drugem koncu mesta, bomo na šoli poskrbeli za varne prevoze. Težavo bo predstavljala tudi organizacija šolske malice, ki bo za začasne preseljence zgolj suha. Upam, da bo šlo vse po načrtih in da bodo otroci do 30. oktobra znova na svojem. Računamo na razumevanje staršev,« je povedala Gerjevičeva. Občina Krško v svojo največjo osnovno šolo, letos jo bo obiskovalo 750 otrok, zadnja leta intenzivno vlaga. Že pred časom so zgradili telovadnico, lani so izvedli energetsko sanacijo, prihodnje leto bodo v sklopu druge faze letos začete sanacije notranjosti obnovili še učilnice višje stopnje ter šolski bazen. »Vem, da bazena pri nas nimajo vse šole, a ga je zmotno šteti za nadstandard. Je le prostor za izvajanje pouka telesne vzgoje, saj jim za ta predmet pri tolikšnem številu učencev primanjkuje pokritih površin,« je dodala ravnateljica.

Bojijo se zamude

Tudi v hribovski osnovni šoli Koprivnica se bodo letos razveselili energetske sanacije vrtca in telovadnice, zamenjali pa bodo tudi dotrajano stavbno pohištvo.

»Res nas veseli, da smo prišli na vrsto. Med deli vrtec gostuje v šolskih prostorih. Časa za dokončanje je bolj malo, a pričakujem, da bomo 1. septembra lahko začeli pouk. Upam, da nam ne bo treba iskati nadomestne lokacije,« nam je zaupal koprivniški ravnatelj Jože Ivačič.

V krški občini so do lani energetsko sanirali tri osnovne šole, v prihodnjih letih pridejo na vrsto še šole in vrtci v Leskovcu, Brestanici, Krškem (šola za otroke s posebnimi potrebami), Podbočju, Velikem Podlogu in na Senovem. Župan Miran Stanko upa, da bo ta velik finančni zalogaj zmogla, saj denarja iz naslova nadomestil za sobivanje z jedrskim objektom ni zadosti za uresničitev vseh v izboljšanje kakovosti življenja usmerjenih projektov. Na občini so izračunali, da bo prihranek po končani energetski sanaciji šolskih objektov na letni ravni znašal približno 300.000 evrov.