Na plovbi po Ljubljanici si boste z edinstvene perspektive lahko ogledali številne mostove in brvi, Plečnikove ureditve in spoznali pomembnejše prenove in novosti ob reki, za kar je Ljubljana leta 2012 prejela evropsko nagrado za urbani javni prostor. Za Plečnika je Ljubljanica pomenila eno od dveh najpomembnejših mestnih osi, zato se je odločno lotil obrečnih ureditev in reko skušal približati meščanom z mostovi, ozelenitvami in sprehajalnimi potmi; s tem je ustvaril dolgo potezo, ki jo je nato v zadnjih letih kot dokaz spoštovanja te dediščine na skupno 65.000 kvadratnih metrih uspelo uresničiti osmim arhitekturnim birojem oziroma posamičnim arhitektom.

Pot boste začeli v centru Ljubljane na Bregu, v smeri mostu Hradeckega, do nove brvi čez Gruberjev prekop (DANS arhitekti) in prenovljene Špice (Atelier arhitekti), ter nazaj proti Bregu (Vesna in Matej Vozlič), mimo Mesarskega (Atelier arhitekti) in Žitnega mostu (Boris Podrecca), vse do Plečnikovih zapornic. Zaradi omejenega števila potnikov so obvezne prijave na izobrazevanje(at)mao.si! Vstopnina znaša 10 evrov za odrasle in 5 evrov za dijake, študente in upokojence.

Promenada Velenje, projekt arhitekturnega biroja Enota, je pomemben mestni prostor in prometnica mesta. Predstavlja glavno os v središču Velenja in temelji na modernističnem idealu mestnega vrta, ki je edinstven v slovenskem prostoru. Njena prenova je prvi korak k postopnemu oživljanju mestnega središča, hkrati pa je njena naloga omogočiti do sedaj manjkajoče vsebine in vrniti Velenju značaj mesta v parku. Promenada zmanjšuje površine, namenjene prometu, z nadomestitvijo prejšnjega parkirišča pred zdravstvenim domom z garažno hišo, ki je zasnovana kot dvonivojska parkirna ploščad v parku – dve parkirišči sta naloženi ena na drugo.

Gre za izredno racionalen izkoristek prostora, saj avtomobili ne potrebujejo dodatnih površin za prehode med nadstropji. Iz garažne hiše je urejen dostop na Promenado. Ta z njim postane pomembna pot v mesto z jasnim začetkom in koncem. Vijugasta in zožena pot povezuje lokalno razširjene sosledne površine, kjer so nameščeni urbani betonski elementi, namenjeni posedanju, hkrati pa uokvirjajo prostor za izvedbo dodatnih programskih vsebin. Osrednji element celotne zasnove je most čez reko Pako s terasami z dostopom do vode. Do sedaj neopazna reka z njimi postane vključena v urbani prostor. Zbirni prostor ogleda je Titov trg v Velenju. Vstopnina znaša 3 evre, prijave pa niso potrebne.