Prihodnjo sredo se na Ptuju začenja mednarodni pesniški festival Dnevi poezije in vina, tokrat prvič kot nosilec mednarodne pesniške platforme Versopolis, ki povezuje enajst evropskih pesniških festivalov ter 55 pesnikov. V sklopu festivala bo ptujsko občinstvo tako lahko pobliže spoznalo pet izmed 55 perspektivnih evropskih poetov, hkrati pa mreža v mednarodni prostor postavlja pet slovenskih avtorjev. Vodja festivala Aleš Šteger v platformi vidi priložnost tako za mlade oziroma mednarodno še neuveljavljene pesniške glasove kot za razširjanje slovenskega založniškega prostora, ki je, kot pravi sam, prevodni poeziji posebno ozko odmerjen.

Med eksperimentom in angažiranostjo

Fokus letošnjega festivala sicer pripada verzom v nizozemskem jeziku, ki jih bodo zastopali štirje pesniki iz Belgije in z Nizozemskega. Dogajanje bo zato v soboto, 22. avgusta, že pred začetkom samega festivala odprla štiridnevna slovensko-nizozemska prevajalska delavnica, na kateri bodo nizozemski in belgijski avtorji skupaj s slovenskimi pesniki vzajemno prevajali svojo poezijo. Na njej bo med drugimi sodeloval domači častni gost festivala, Milan Dekleva, ob tem pa bo izšel tudi dvojezični slovensko-angleški izbor njegove poezije z naslovom Darwin gre v jedilnico. Naziv tuje častne gostje letos pripada ameriški pesnici C. D. Wright, po besedah vodje festivala eni najpomembnejših živečih ustvarjalk v angleškem jeziku, ki jo bomo odslej lahko brali tudi v slovenščini. »Njena poezija se giblje nekje med jezikovnim eksperimentom ter politično in družbeno angažiranostjo,« je o stihih, zbranih v dvojezični pesniški zbirki Skritost, povedal Šteger. Poleg ameriške pesnice, ki se vztrajno predstavlja z akronimom, bodo Ptuj obiskali še trije pesniki in pesnice iz ZDA, zato bo drugi, mali fokus festivala namenjen ameriški poeziji.

V sklopu festivala bo poeziji mogoče prisluhniti na več lokacijah po Sloveniji, kot tudi na Hrvaškem in v Avstriji. V ponedeljek se bo poezija selila v Ljubljano, v torek pa na osem drugih lokacij po Sloveniji.

Denarja je seveda premalo

Glavni del festivalskega programa bo med 26. in 29. avgustom ponovno potekal na Ptuju. Raznoliko dogajanje bo vključevalo obvezna velika večerna branja na Vrazovem trgu, kjer se bo predstavilo vseh dvajset gostov, poleg tega pa se bodo z novimi gostitelji okrepila zasebna branja na skritih vrtovih in dvoriščih. Branjem bodo sledili še trije koncerti in pesniška izkušnja za najmlajše, ki se bodo lahko udeležili pravljičnih uric, literarne delavnice in projekcije nizozemskega otroškega filma.

Program festivala iz leta v leto narašča, organizatorski problem je seveda financiranje. »Festival pridobi od Javne agencije za knjigo RS 35.000 evrov, kar se mi zdi glede na obseg in pomen festivala ter glede na to, da gre za edinstven festival v regiji, ki ima izjemen odmev v publiki in v strokovnih krogih, absolutno premalo,« je povedal Aleš Šteger. Letos so sicer pridobili evropska sredstva tudi s pomočjo platforme Versopolis, vendar je evropski denar namenjen predvsem novim vsebinam in ne financiranju že obstoječih projektov. Šteger zato problematizira manjkajoči mehanizem države, ki bi 80-odstotnemu financiranju projekta, tega bo omogočila EU, primaknil še preostanek potrebne finančne podpore.