bV Lipici je te dni gradbišče, kakršnega tam ni bilo vse od Titovih časov, ko je državna kobilarna praznovala štiristoletnico. Gre za 5,6 milijona evrov vredno in z evropskim denarjem podprto celostno ureditev spomeniško zaščitenega območja. Ministrstvo za gospodarstvo je soglasje za sofinanciranje tega projekta dalo maja letos, zato so gradbena dela stekla šele junija, že do sredine oktobra pa morajo biti končana. A kot je za Lipico običaj, se zapleta tudi pri tem.

Sodišče začasno pritrdilo igralcem na srečo

Nedavno je podjetje Godina kot neizbrani ponudnik zahtevalo revizijo izbire izvajalca revitalizacije kulturne krajine (obnova kalov, ledenic, trgov, terasastih vrtov, prometne infrastrukture, vodnega zbiralnika, treh drevoredov...), kar je močno ogrožalo približno poldrugi milijon evrov vreden projekt, vendar si je pritožnik konec minulega tedna premislil in je zahtevo za revizijo umaknil. Toda s tem zapletov še ni konec. Casino Portorož, ki ima igralnico tudi v Lipici, je namreč nedavno dosegel, da je sežansko okrajno sodišče izdalo začasno odredbo, s katero je za zdaj onemogočilo vsa dela v drevoredu, skozi katerega vodi pot iz Sežane v Lipico, ki bi ovirala ali onemogočila obojesmerni promet z motornimi vozili po njej. Zaradi obnove drevoreda bi namreč za nekaj časa zaprli dostop do Lipice iz sežanske smeri, obvoz pa uredili skozi Lokev. Toda igralnica je ocenila, da bi to vznemirilo njeno lastninsko pravico in da bi zaradi pričakovanega osipa gostov utrpela gospodarsko škodo, sodniki pa so ji prisluhnili in tako začasno prepovedali vzdrževanje kulturnega spomenika, kar je edinstven primer.

Vprašanje je tudi, kdo bo v prihodnje vodil lipiško kobilarno in kdo družbo Lipica Turizem. Slovenski državni holding (SDH) je že junija objavil razpis za novega direktorja, v petek je bil v Uradnem listu objavljen tudi razpis za direktorja kobilarne. Obe direktorski funkciji že tri leta začasno opravlja Boštjan Bizjak, ki mu je vlada že dvakrat podaljšala vedejevstvo, ni mu pa podelila polnega mandata.

Ob zaporo ceste se je obregnil tudi sežanski župan Davorin Terčon. Vodstvu državne kobilarne zameri, ker jih ni o njej pisno obvestilo, še bolj pa ga moti to, da naj bi po opravljeni prenovi drevoreda promet na območju kobilarne iz sežanske smeri potekal le enosmerno. V tem primeru bi imeli tisti, ki v Lipico prihajajo iz Sežane in bi se morali tja vračati čez Lokev, osem kilometrov daljšo pot. Proračun občine Sežana bi bremenili tudi dodatni prevozni stroški, saj tudi šolski avtobusi vozijo po tej lipiški cesti. Zanimivo pa je, da nikogar ne moti dejstvo, da ves tranzitni promet poteka mimo pašnikov, kjer se pasejo lipicanci, kandidati za vpis na Unescov seznam kulturne dediščine, in da bi lahko bila prenova drevoreda idealna priložnost, da se avtomobilski promet prek spomeniško zavarovanega območja vsaj omeji, če ne celo prepove, kar bi bilo edino razumno.

Spet iščejo direktorja

Vprašanje je tudi, kdo bo v prihodnje vodil lipiško kobilarno in kdo družbo Lipica Turizem. Slovenski državni holding (SDH), ki mu je vlada v začetku leta kot strateško naložbo vsilila v upravljanje izgubarsko družbo Lipica Turizem, je namreč že junija objavil razpis za novega direktorja, v petek je bil v Uradnem listu objavljen tudi razpis za direktorja kobilarne. Obe direktorski funkciji že tri leta začasno opravlja Boštjan Bizjak, ki mu je vlada že dvakrat podaljšala vedejevstvo, ni mu pa podelila polnega mandata, čeprav se je prijavil na dva javna razpisa. Bizjak napoveduje, da bo tudi tokrat kandidiral za direktorja kobilarne, medtem ko naj bi družbo Lipica Turizem vodil nekdo drug.

Na javnem razpisu se je za ta položaj potegovalo 17 kandidatov, vendar SDH po dveh mesecih ni izbral še nikogar. To je tudi posledica neodločnosti vlade, ki ne ve, kaj bi naredila s turizmom v Lipici. SDH je naložila, da je moral v slabih treh mesecih pripraviti načrt prestrukturiranja Lipica Turizma, kar je storil, vlada pa se nanj po slabih petih mesecih še ni odzvala. V SDH so pripravili štiri predloge rešitev, tudi stečaj družbe Lipica Turizem ali njeno dokapitalizacijo. Dokapitalizirati bi jo morala država kot lastnica. Toda Boštjan Bizjak meni, da bi zgolj dokapitalizacija vodila v nadaljnje životarjenje lipiškega turizma. »Čez dve leti bi bila družba znova v podobnih težavah, v kakršnih je danes,« ocenjuje.

Še vedno brez najemnine za hotel

Začasni lipiški direktor pravi, da bi bilo najbolje, če bi država najprej vložila denar (okoli 1,5 milijona evrov) v nujno energetsko obnovo hotela Maestoso (samo za ogrevanje v eni kurilni sezoni odštejejo okoli 150.000 evrov), nato pa ga oddala v najem po tržni ceni. Kmetijski minister Dejan Židan, ki je pristojen tudi za Lipico, je v preteklosti vehementno napovedoval, da bo najemnika hotela našel že do konca leta 2014, a se temu cilju ni niti približal. Družbi Lipica Turizem, ki doslej za turistične objekte ni plačevala najemnine, je zato obesil 16.600 evrov mesečnih stroškov za najem polovice hotela in hiške za golf, in to kljub opozorilom, da je tolikšna najemnina popolnoma nerealna.

In za koliko se je državni proračun doslej okrepil z njo? Niti za cent, saj še noben račun za najemnino ni bil izstavljen, ker na kmetijskem ministrstvu očitno vedo, da shirana družba Lipica Turizem nima od kod vzeti denarja zanjo. Nima ga niti za najem igrišča za golf, ki ji ga je za leto dni zaupal v upravljanje državni sklad kmetijskih zemljišč in ji za to izstavil račun za 22.000 evrov letne najemnine državnih zemljišč, na katerih je igrišče. Tudi ta račun najverjetneje ne bo nikoli plačan, usoda Lipica Turizma pa je še vedno neznana, poudarjajo v SDH in dodajajo, da to posledično vpliva na potek izbire njenega direktorja.