Igor Bavčar postopka ne želi komentirati, za Dnevnik pa je zatrdil, da vabila na razgovor s kriminalisti še ni prejel. So se pa ti o njegovih domnevno spornih poslih v teh dneh pogovarjali z nekaterimi predstavniki Istrabenza. Policija podrobnosti o postopku ne razkriva, prav tako ne konkretnih imen oseb, ki jih preiskuje, potrjuje pa, da vodi predkazenski postopek, ki se nanaša na poslovanje Istrabenza. Zadevo usmerja specializirano državno tožilstvo. Gre sicer za preiskavo suma kaznivega dejanja zlorabe položaja in pravic po 244. členu kazenskega zakonika, po katerem nekdanjemu predsedniku uprave koprskega holdinga grozi od enega do osem let zaporne kazni.

Dejanje je bilo storjeno v času od 30. julija do 21. decembra 2007, gre pa za posle preprodaje delnic Intereurope v več paketih prek opcijskih pogodb, transakcija naj bi bila skupno vredna do 14 milijonov evrov, pri njej naj bi bil Istrabenz pomembno oškodovan. Delnice je Istrabenz kupil od Banke Celje, nato pa so bili paketi prodani naprej povezani osebi, Maksimi Holding, prek katere je Igor Bavčar obvladoval delež v holdinški družbi. Davčna uprava je v postopku davčno-inšpekcijskega nadzora za obdobje dveh let od začetka januarja 2007 ugotovila nepravilnosti; Istrabenz je moral plačati 860.436 evrov premalo plačanega davka od dohodka pravnih oseb za leto 2007 ter več kot 208.000 evrov pripadajočih obresti.

Še vedno močno zadolžen

Bavčar je sicer v preteklosti poudarjal, da poslov z delnicami ni vodil, pač pa da so bili ti v pristojnosti drugih članov uprave oziroma svetovalcev. Nad očitki, da je pri transakcijah z delnicami Intereurope prišlo do oškodovanja holdinga je bil, kot je dejal, presenečen. Poslovanje Istrabenza je bilo vseskozi revidirano, izvedenih je bilo tudi nekaj posebnih revizij, ki niso nikoli ugotovile ničesar spornega, se je branil. Sum kaznivega dejanja je sicer Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU) pred letom dni naznanil pooblaščenec Istrabenza, odvetnik Gorazd Fišer; v družbi namreč niso našli dokumentov, ki bi te transakcije pojasnili, prav tako jih niso zadovoljila Bavčarjeva pojasnila.

Istrabenz, ki ga je Bavčar močno zadolžil, je bankam dolžan še več kot 142 milijonov evrov, zadolženost pa bo družba, ki ima negativen kapital, zmanjševala z nadaljnjo prodajo finančnih naložb in nepremičnin. Ena največjih je bila prodaja več kot štiriodstotnega deleža v Petrolu, s katero je bila dosežena kupnina v višini dobrih 23 milijonov evrov. V začetku letošnjega leta so bili tik pred sklenitvijo posla z hrvaškim skladom Honestas private equity partneri za prodajo opatijskega Grand Hotela Adriatic, prodajo so potrdili tudi že nadzorniki Istrabenzove turistične divizije, in sicer za skoraj trikrat nižjo ceno od nakupne, ponujena kupnina je znašala manj kot šest milijonov evrov, a nato posel ni bil sklenjen. Zdaj prodajajo znova tudi hotel Kempinski Palace, postopek prodaje vodi Erste banka. Neuradno naj bi bila za objekt zainteresirana dva kupca; oba ponujata nekajkrat manj, kot je stala obnova hotela.