Številke IP povedo veliko o vas. Ker se v določenih primerih ob posameznem priklopu naprave na splet ne spreminjajo oziroma so statične, lahko tako tretje osebe spremljajo, kje in kdaj se na splet priklopite z določeno napravo. Spletna mesta lahko beležijo, kolikokrat ste jih s posamezno napravo oziroma s posamezno številko IP obiskali, in vam na njeni podlagi prilagajajo vsebino.

Danes bomo pogledali dva načina, kako svojo številko IP zamaskirati, tako da jo skrijete pred nepooblaščenimi očmi in tako zavarujete svoje spletne aktivnosti.

VPN – Virtual Private Network

VPN so brezplačne in plačljive storitve (spomnite se, kaj smo pisali o tem), ki vam omogočajo priklop na splet prek vmesnih točk, s katerimi zamaskirate svojo izvorno številko IP. To je še posebej priporočljivo, ko se na splet priklapljate iz neznanih virov (kiberkavarne, javna brezžična omrežja), kjer ponudniku dostopa ne zaupate.

Dobra lastnost plačljivih omrežij VPN je v enostavnosti priklopa, hitrosti povezave in vedno večjem zavedanju pomembnosti anonimnosti uporabnikov. Slaba lastnost je že prej omenjena plačljivost, ki pa postaja vedno bolj zanemarljiva, saj se letne naročnine gibljejo okrog 40 evrov.

Priporočamo NordVPN.

Omrežje tor

Tudi pri omrežju tor gre v principu za omrežje VPN, ki pa ima pomembno značilnost – omrežje tor tvorijo kar uporabniki, ki se prek njega povezujejo na splet.

Tako je celotno omrežje zgrajeno na sistemu razpršenih točk, ta arhitektura pa predstavlja boljšo odpornost proti blokiranju posameznih strežnikov, kar je pomembno predvsem v nedemokratičnih režimih, ki so zelo aktivni pri preprečevanju dostopa do svetovnega spleta.

Slabosti so relativna počasnost povezave in neenakomerna razpršenost točk priklopa, ki je odvisna od števila uporabnikov – praviloma jih je na mestih, kjer bi jih najbolj potrebovali, vedno najmanj.

Več o projektu Tor.

Osebna disciplina

Uporaba povezave VPN in omrežja tor je do neke mere avtomatska, a vseeno se je treba tudi tukaj zavedati pomembnosti discipline uporabnika. Surfanje s pomočjo obeh tehnologij je namreč najučinkovitejše, če ga uporabljamo neprekinjeno in brez izjem.