Kranjskogorsko igrišče za golf, ki ga upravlja Golf klub Kranjska Gora, ima zgolj šest lukenj, čeprav ima klub že več kot 250 članov, da občasnih turističnih igralcev niti ne omenjamo. Prava golf igrišča jih imajo običajno devet ali 18. Prav zato so si kranjskogorski golfisti že dalj časa prizadevali za širitev, a je ta mogoča le na državnih zemljiščih, ki večinoma ležijo ob reki Pišnici, zaradi česar je bilo treba upoštevati številne pogoje Agencije RS za okolje.

Pričakovana dodatna ponudba

Igrišče za golf je seveda dobrodošlo domačinom in vikendašem, predvsem pa kot dodatna turistična ponudba v poletnih mesecih, zlasti pa v medsezoni, se pravi spomladi in jeseni. Skoraj vsi bolj znani smučarski centri v soseščini so že opremljeni z golf igrišči, saj je znano, da so smučarji, ki te kraje obiskujejo pozimi, poleti lahko hvaležni igralci golfa.

Občina Kranjska Gora je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo že pred časom zaprosila, naj država na občino neodplačno prenese lastninsko pravico na zemljiščih, ki ležijo ob desnem bregu Pišnice od starega železniškega mostu navzdol. »Zahtevali so izdelavo posebnega projekta, Arso pa nam je nato postavil še številne pogoje, ki bodo del pogodbe o brezplačnem prenosu lastništva, ki jo bomo z vlado podpisali v kratkem,« je povedala direktorica kranjskogorske občinske uprave Vesna Okršlar.

Gre za dobrih pet hektarjev zemljišč, ki jih je država ocenila na malo manj kot 400 tisoč evrov. Da jih bodo tudi zares lahko začeli uporabljati, je treba odstraniti kar nekaj divjih odlagališč, vse očistiti, zravnati, zatraviti in zasaditi avtohtono vegetacijo. Urediti bo treba dostopne poti do rečnih površin, saj bodo bregovi Pišnice morali kot javno dobro ostati dostopni vsem, ne le golfistom. Po ureditvi dodatnih igralnih polj bo treba namestiti mreže in varovalne ograje.

Golfisti bodo pljunili v roke

Projekt širitve igrišča je ocenjen na 420 tisoč evrov, Občina Kranjska Gora bo letos zanj namenila 30 tisočakov, v prihodnje pa, tako pričakujejo na občini, ne več prav veliko, saj naj bi v golf klubu zagotovili, da bodo večino dela opravili sami z lastnimi sredstvi oziroma prostovoljnim delom.

»Vsega sami zagotovo ne bomo zmogli. Nekaj denarja že imamo, tudi za delo bi lahko poprijeli, a slišim, da gre za zelo visoke številke. Ko bomo imeli pravo golf igrišče z devetimi luknjami, bo ogromno pridobil ves kraj. Kranjska Gora bo postala golfska destinacija s še vsaj sedmimi podobnimi igrišči v bližini in hotelirji bi to morali izkoristiti. Prav zato bi bilo prav, da stopimo skupaj tudi pri uresničevanju projekta,« je dejal predsednik Golf kluba Kranjska Gora Gregor Benedik.

Benedik v kratkem pričakuje sestanek z udeleženimi, da natančno preučijo, kaj je treba postoriti, in se dogovorijo, kdo bo za kaj zadolžen: »Ocenjujem, da bi lahko še letos začeli čiščenje divjih odlagališč in grobo urejanje zemljišč. Čim bolj zgodaj spomladi bi uredili teren, zatravili in zasadili avtohtono drevje. Če bo vse tako, kot je treba, bi prvi udarec ob odprtju lahko imeli konec prihodnjega leta.« Konec tega tedna bo v Kranjski Gori potekal največji domači turnir, ki se ga običajno udeleži okoli 80 igralcev. »Da, pridejo tudi turisti, zlasti iz Anglije in Irske. Ampak igrišča še ne oglašujemo na veliko. Če bi imeli pravo igrišče z devetimi luknjami in urejeno infrastrukturo, bi bila to čisto druga pesem,« je dodal Benedik.

Golf igrišče je v neposredni bližini pred dvema letoma požganega in zdaj podrtega Porentovega doma. Ta je v lasti Športne unije Slovenije, ki ima gradbeno dovoljenje za gradnjo novega hotela, a ni jasno, ali se bodo projekta sploh lotili. »Prav zdaj se dogovarjamo, da bi ta zemljišča in kletne prostore, ki so ostali po požaru, lahko uporabljali in v njih uredili pisarne, stranišča in podobno. To bi za naše prihodnje igrišče povsem zadostovalo,« je še pojasnil Gregor Benedik.