Toda zdi se, da bo končno vsem uspelo urediti vlogo človeka (predvsem lastnika) v okolju, kjer so našli ostanke mamuta in ki je raj za opazovalce ptic in ribiče. Če je do zdaj dobesedno vsak lahko prihajal in odhajal v to naravno okolje brez odgovornosti, bodo z odlokom uredili pristojnosti in tudi možnost urejanja dokaj zapuščenega okolja. Zabretovi so že večkrat izpostavili dejstvo, da so postali (zopet) lastniki svojih zemljišč, a ničesar ne morejo urediti, dokler ustanove ne uredijo papirnate podlage. Ker pa so o Bobovku imeli vedno kaj povedati tudi okoliški krajani in je dostop z ene strani skozi strnjeno naselje, bodo ob sprejemu odloka pripravili tudi javno razgrnitev v KS Kokrica.

Dejstvo je, da lahko dolga leta ljudje smetijo in nasploh ravnajo z naravnim okoljem, kakor jim pač narekuje njihova okoljska ozaveščenost. Redni obiskovalci Bobovka so tisti, ki so skrbeli za vsaj minimalen red, v prihodnje pa odlok ponuja tudi možnosti turistične oživitve tega naravnega raja. Opredeljeno je, kaj lahko človek tam počne oziroma kako je mogoče to okolje turistično nadgraditi, kar je tako želja lastnikov kot obiskovalcev in ljubiteljev tega naravnega bisera. S sprejemom odloka letos jeseni pa bo dokončno tudi znano, kaj je dovoljeno in omogočeno v tem naravnem raju, kamor bo zdaj človek končno vstopil tako, da bo ohranjeno naravno sožitje. Glede na razgrete strasti v preteklosti pa bo tudi za sprejem odloka potrebne precej strpnosti.