Posledica omenjenega dogovora so nova pogajanja o tretjem programu rešitve za problematično sredozemsko državo. Tokrat potekajo med Grčijo na eni strani in četverico, poimenovano kvadriga, na drugi strani. Evropski centralni banki, Mednarodnemu denarnemu skladu in evropski komisiji se je pridružil tudi Evropski sklad za stabilnost finančnega sistema (ESM). Čas za njihov dogovor se hitro izteka, že tako napeto ozračje – začetek pogajanj je bil zaradi varnostnih razlogov celo prestavljen – pa dodatno elektri sredino »tajno« poročilo odbora Mednarodnega denarnega sklada. V njem ugotavljajo, da so trenutno ekonomsko stanje v Grčiji in obeti skrb vzbujajoči ter da brez delnega odpisa dolga nov program pomoči z njihovega vidika ni izvedljiv. S tem se nadaljuje pritisk, ki ga Mednarodni denarni sklad vrši na evropske partnerje in ki smo mu priča že od vročih trenutkov pred zgoraj omenjenim ponedeljkom v sredini julija – najočitnejši primer je zagotovo poročilo o nevzdržnosti grškega dolga, ki je bilo izdano pred samim grškim referendumom.

Trenja pa niso opazna samo v kvadrigi, iskri se tudi v Sirizi, kjer del stranke žuli zgoraj opisano dogajanje, ki ni v skladu z njihovimi volilnimi obljubami. Cipras po zadnjih znanih podatkih v septembru načrtuje strankin referendum o tretjem programu, ki bo predvidoma takrat že v veljavi. Evropsko ravnovesje bo očitno doseženo samo s pogumom, vrednim grškega junaka Odiseja, ki je v spopadu s Scilo izgubil le nekaj mornarjev in ni tvegal izgube celotne ladje s plutjem mimo Karibde.