»Številni med nami nimajo računalnika, z njim ne znajo delati, svojci, ki bi jim lahko pomagali, so po dopustih, časa pa je samo do 9. avgusta. Zakaj nam ne bi dali ankete na papirju? Lahko bi jih nastavili na avtobusih, denimo. A že to, da takšno anketo delajo sredi poletja, je povsem nesmiselno, saj je poleti res manj potnikov kot čez leto,« pravi upokojenka Marjana Ucman iz Smolenje vasi, ki je že v začetku julija pisala županu Gregorju Macedoniju protestno pismo v imenu krajanov Smolenje vasi, Malega Slatnika in Cikave.

Zadnji avtobus ob pol treh

»Uporabniki javnega prevoza smo večinoma invalidi, upokojenci in mamice z majhnimi otroki, torej najbolj ranljiva skupina občanov z najnižjim standardom. Želimo, da vzpostavite tudi v poletnem času vsaj dopoldne vozni red, kakršen je bil,« je med drugim zapisala. Župan ji je takrat odgovoril, da je urnik dopoldanskih voženj racionaliziran in da »predrag in neučinkovit javni prevoz požira javni denar, zaradi česar nimamo številnih drugih dobrin. Zato so nujne spremembe. Ne želim pa, da se izvajajo javne storitve na negospodaren način.«

A Ucmanovo je odgovor ujezil. »Kakšne druge dobrine? Za nas je dobrina prav javni prevoz. Jemljejo nam nekaj, kar je dobro funkcioniralo že deset let. Potrebujemo prav vse linije. Na naši relaciji Mali Slatnik–pokopališče Srebrniče zadnji avtobus proti mestu odpelje ob 14.40, iz mesta pa ob pol treh! Torej se bomo morali odpovedati vsem popoldanskim aktivnostim, tako mi kot otroci, ki imajo popoldne razne krožke, glasbeno šolo in podobno,« razmišlja Ucmanova. »Vztrajali bomo, dokler nam ne bodo prisluhnili. Zbirali bomo tudi podpise, če bo treba.«

Občina: Avtobusi so vozili prazni

Po besedah podžupana Boštjana Groblerja bodo občanom omogočili dostop do ankete tudi v pisni obliki. O ukinitvi linij pa je dejal, da so glede na spomladi opravljeno štetje na 80 odstotkih linij, ki so jih ukinili, avtobusi vozili prazni. A kot kaže, s 1. septembrom večjih sprememb novega voznega reda vendarle ni pričakovati, tudi pri popoldanskih vožnjah ne. »Ne morem reči, da jih ne bo, bodo pa zelo omejene v primerjavi s prejšnjim voznim redom,« je dejal Grobler. V mesecu dni je na občino priromalo okrog 40 pripomb uporabnikov mestnih avtobusov. Kot pravijo na občini, bodo na njihovi podlagi pripravili vozne rede, ki bodo koristili čim širšemu krogu uporabnikov, in hkrati sistem, ki bo tudi ekonomičen.

Sedem avtobusov koncesionarja Arriva Dolenjska in Primorska je lansko leto na šestih relacijah prepeljalo 284.126 potnikov, kar je 3000 več kot leto prej. Mestni potniški promet občino na leto stane 700.000 evrov, z reorganizacijo naj bi prihranila 200 tisočakov, kar pa uporabnike še posebej jezi, češ da občina varčuje na najranljivejši skupini ljudi. »Hkrati ves čas spodbujajo, naj čim pogosteje uporabljamo mestni prevoz, da bi zmanjšali promet v samem mestu. Na drugi strani nam ga pa ukinjajo. To je povsem nerazumljivo,« še dodaja Ucmanova.