V družinah se lahko življenje čez noč obrne na glavo in družinski člani se znajdejo v situaciji, ko morajo pomagati obolelemu svojcu, a nimajo o tovrstni negi nobenega znanja in izkušenj. Stanje je podobno, če morajo skrbeti za kronično bolnega ali ostarelega člana družine.

Da bi ljudi razbremenili in jih naučili pravilnega izvajanja nege na domu, so v domu starejših občanov Radenci DODOR pripravili program usposabljanja za oskrbovalce na domu. Izvajajo ga v sklopu projekta Nazdravje, v katerem se je več partnerskih organizacij v Pomurju lotilo problema neenakosti v zdravju.

Dlje časa v domačem okolju

»Ljudi, ki se znajdejo v taki situaciji, je strah, da situaciji ne bodo kos, da tega ne znajo, da bo to zanje zelo naporno,« pove Tatjana Softič, vodja projekta Nazdravje v domu starejših občanov Radenci. S tovrstnim izobraževanjem so tudi ponudili možnost, da lahko starejši ljudje dlje časa ostanejo doma in jim ni treba oditi v dom. »Stari ljudje težko naredijo ta korak. V domačem okolju se počutijo najvarneje, navajeni so okolja in težko sprejemajo spremembe, čeprav imajo doma lahko slabšo nego in oskrbo, ker o tem nimajo znanja,« ugotavlja Softičeva. Tovrstno znanje imajo v domovih starejših občanov in v domu v Radencih ga v obliki brezplačnih delavnic v okviru projekta ponujajo tudi prebivalcem Pomurja. Zasnovali so deset dvournih tematskih sklopov o najpogostejših stanjih, s katerimi se srečujejo oskrbovalci na domu. S tem želijo tudi zmanjšati razlike v kakovosti oskrbe in zdravstvenega nadzora med starejšimi, ki bivajo doma, ter starejšimi v institucionalnem varstvu.

»Zamislite si situacijo, ko pride mož po kapi domov iz bolnišnice: po 65. letu starosti je malo možnosti, da ga dajo na rehabilitacijo v Sočo ali drugam, če že, pa morajo določeno obdobje, do pol leta, zagotoviti nego doma. Ljudje pa so zaposleni, teh opravil niso vešči, ne vedo, kako negovati nepokretno osebo, kako jo pravilno dvigniti, obrniti ali jo namestiti na toaletni stol, da nimajo sami takoj težav s križem. Ne vedo, kako namestiti plenice, kako priti do pravih inkontinenčnih pripomočkov, kje dobiti posteljo za bolnika,« našteva Zlatka Murtič, vodja zdravstvene nege v domu v Radencih. Pomoč na domu obstaja, a ne zagotavlja 24-urne pokritosti. Izvajalec pomoči na domu pride zjutraj, opoldne in zvečer, vmes pa se morajo ljudje zanesti nase. »Ljudje so v stiski, ko svojci doma umirajo ali ko skrbijo za dementnega človeka. Vedeti morajo, kaj demenca je, da jim svojec ne nagaja, ampak da se psihično spreminja. Po drugi strani morajo oskrbovalci vedeti, da morajo pustiti, da svojec kaka opravila opravi sam in se ne prepusti nemoči, češ, saj žena vse naredi zame,« še nadaljuje Murtičeva, kaj vse naučijo ljudi. Z udeležbo na predavanjih in delavnicah so zadovoljni.

Mobilna rehabilitacijska služba

So pa ti prva etapa projekta Nazdravje. »Skušamo se približati ljudem v domačem okolju in biti ponudnik storitev v lokalnem okolju,« je povedala Murtičeva. Tako so vzpostavili tudi pilotno mobilno multidisciplinarno rehabilitacijsko ekipo in bodo v septembru testirali mobilno rehabilitacijsko službo na domu. »Povezali se bomo z nekaj uporabniki, ki potrebujejo rehabilitacijo, in v nekaj obiskih na domu ponudili rehabilitacijo z laserjem, ultrazvokom, kolesi za razgibavanje rok in nog, protibolečinsko terapijo, delovno terapijo in druge oblike rehabilitacije, ki jih običajno ponujamo v instituciji,« je povedala Tatjana Softič. Potrebno opremo so nabavili v okviru projekta Nazdravje. Pilotni projekt in s tem financiranje obiskov se bosta končala februarja prihodnje leto. Želijo, da bi te storitve ostale na voljo tudi v prihodnje, vendar bodo morali stroške kriti uporabniki sami.

V domu za starejše Radenci je oskrbovalcem na domu na voljo tudi telefonska številka, kamor se lahko obrnejo z vprašanji ali ko potrebujejo nasvet, prav tako se lahko dogovorijo za obisk in osebni posvet v domu. Tatjana Softič ljudem, ki skrbijo za svojce, še svetuje, naj izkoristijo možnost krajše začasne namestitve v domu, da lahko odidejo na dopust in se za nekaj časa razbremenijo skrbi.