Tako žarišče finančnih trgov ostaja padec cen kitajskih delnic in surovin. Za Kitajsko lahko rečemo, da je bila silovita rast delnic v letošnjem letu primerljiva z rastjo internetnih in tehnoloških delnic na Nasdaqu ob koncu 1990. let. Oboje so povzročila močna pričakovanja, ki so ustvarila strahovit trend, ki je na koncu generiral sam sebe in tudi bil sam sebi namen. Temu rečemo čredni nagon. Balonček je začel puščati in na koncu je počil. Ravno najnižja gospodarska rast na Kitajskem v zadnjih letih je botrovala padcu cen surovin.

Zadnja razprodaja kitajskih delnic odseva permanentno skrb trgov, kako bo v prihodnje z rastjo tako kitajskega kot svetovnega gospodarstva. Razvijajoči se trgi dosegajo šibko gospodarsko rast, medtem ko je rast v evrskem območju solidna, v ZDA pa se je končno spet odbila navzgor. Po tihem lahko pričakujemo, da bo druga polovica leta na tem področju boljša, še posebej na razvitih trgih, saj ugodni posojilni pogoji blagodejno vplivajo na domače zasebno povpraševanje.

Inflacija v svetu je očitno v prvi polovici letošnjega leta dosegla dno. Sicer je treba priznati, da zadnji padec surovin dodatno niža inflacijska pričakovanja. Pa vendar lahko pričakujemo postopno višanje inflacije, še posebej na razvitih trgih, kjer se krepi domače povpraševanje. To omogoča FED dvig ključne obrestne mere. Pravzaprav niti ni pomembno, ali se bo to zgodilo septembra ali decembra. Pomembno pa je, da bo dvig postopen, tako da ne bo zamajal pozitivnega gospodarskega trenda.

Takšno makroekonomsko okolje običajno podpira investiranje v bolj tvegane naložbe. Zato lahko vzamemo zadnje padce delnic kot primero priložnost za selektiven vstop na delniške trge. Približevanje dviga ključne obrestne mere v ZDA že povzroča dvigovanje kratkoročnih obrestnih mer, medtem ko se bodo dolgoročne obrestne mere dvigovale bolj postopno in bodo bolj odvisne od makro ekonomskih podatkov. Pričakujemo lahko, da se bo ob vse boljših podatkih iz ZDA in dvigu obrestnih mer čez lužo dolar še krepil proti evru. Zanimivo bo opazovati zategovanje monetarne politike v ZDA in na drugi strani poceni denar ECB. Kdaj bo lahko ECB začel slediti FED? To pa je že zgodba za naslednje leto. Do takrat bodo ob močnem dolarju cene surovin na udaru.

Viri: Bloomberg, Deutsche Bank Research The House View, lastni podatki