Video prikazuje nevarnosti, ki prežijo na čebele. Leta 2015 se število čebel še vedno niža, ljudje pa pozabljamo, da bi z izumrtjem čebel izginila tudi tretjina vrst hrane. Po najslabšem možnem scenariju bi zaradi tega lahko stradalo na milijone ljudi. Med največjimi sovražniki čebel je seveda človek z uporabo pesticidov in insekticidov (ti napadajo njihovo živčevje), pa tudi različni paraziti in glivice.

Pri nas okoli 200.000 čebel

Približno tretjina svetovne pridelave človeške hrane je odvisna od opraševanja žuželk. Samo v Sloveniji, kjer imamo poleg medonosne čebele še več kot tisoč vrst divjih opraševalcev, naj bi bilo opraševanje vredno okoli 110 milijonov evrov. V Sloveniji imamo okoli 10.000 čebelarjev, ki imajo od 170.000 do 220.000 čebel. Te pridelajo okoli 2500 ton medu na leto, porabimo pa ga še okoli tisoč več.

Čebele posredno pomagajo tudi pri apiterapiji – metodi alternativne oziroma komplementarne medicine, ki temelji na uporabi čebel in čebeljih izdelkov za zdravljenje ali preprečevanje bolezni. Uporabljajo se med, čebelji strup, propolis, cvetni prah, matični mleček in vosek, v zadnjih letih pa je priljubljeno tudi apiterapevtsko vdihavanje.