Pirančanka je kmalu zatem prejela odločbo o prekršku, v kateri ji je piranski urad za občinsko inšpekcijo in redarstvo poleg plačila 40 evrov kazni naložil še plačilo 40 evrov sodne takse. Spremova je ocenila, da občinski inšpektorat takso zaračunava nezakonito, zato je plačala zgolj kazen in se na odločbo pritožila.

Aprila je o njeni pritožbi odločalo okrajno sodišče in ugotovilo, da ima prav. Sodnica je sporno odločbo o prekršku odpravila in v sodbi pojasnila, da inšpekcija kršitelju ne sme zaračunati sodne takse, temveč zgolj plačilo stroškov postopka.

Piranska občina je z zaračunavanjem sodne takse parkirnim prekrškarjem po poročanju časopisa unikum v Sloveniji. V večini drugih slovenskih občin namreč položnice prekrškarjem izdajo inšpektorji in redarji, ki prekrškarje pred tem tudi kaznujejo. V Piranu je postopek bistveno bolj zapleten. Javno podjetje Okolje Piran, ki upravlja parkirišča, inšpekciji predlaga začetek postopka, inšpekcija pa si ob tem zaračuna 40 evrov stroškov postopka oziroma sodne takse. Po burnih odzivih javnosti je piranska občina sicer že pred časom strošek postopka prekrškarjem, ki globo plačajo takoj, znižala s 40 na 12 evrov. mg