»Količina arzena na tem območju presega kritično vrednost, prav tako je evropska komisija prepričana, da so odloženi odpadki v Bukovžlaku za zdravje ljudi nevarni, saj je to pokazala tudi strokovna študija Inštituta za okolje in prostor,« poudarjajo v Alpe Adria Green. Prepričani so, da bi morala ministrica takoj sprejeti ukrepe, da bi preprečila nadaljnje ogrožanje zdravja ljudi na območju stare cinkarne ne glede na to, da je lastnica te parcele Mestna občina Celje, saj je že študija iz leta 2006 o onesnaženju na območju stare cinkarne pokazala, vse kasnejše analize pa so to potrdile, da gre za katastrofalno onesnaženje okolja.

»Le nekaj sto metrov od središča Celja so izmerili največje onesnaženje s kadmijem v urbanem območju na svetu, mejna vrednost pa presega dovoljeno za kar 1200-krat. Pristojno ministrstvo in drugi odgovorni pa se do danes niso odzvali in pristopili k takojšnji sanaciji tega 17 hektarjev velikega območja, kjer je odloženih 1,5 milijona kubičnih metrov večinoma nevarnih odpadkov,« pravijo v okoljevarstveni organizaciji.

Ministrstvo: zahteve za odstop neutemeljene

V sodbi sodišča je namreč navedeno, da ima onesnaženo območje škodljiv vpliv tudi na podtalnico Hudinje, Voglajne in Savinje, zato je nujno, da se prepreči izluževanje v okolje. »Ministrica pa je ustanovila preštevilno komisijo, ki ni operativna, s tem pa je reševanje hudih ekoloških problemov tega okolja odmaknila v nedoločeno prihodnost,« svarijo v tej mednarodni organizaciji.

A na ministrstvu za okolje in prostor se z navedbami organizacije ne strinjajo. »Ministrstvo, ki je bilo ponovno ustanovljeno septembra lani, je pod vodstvom Irene Majcen nemudoma pristopilo k iskanju rešitev za sanacijo Celjske kotline. V skladu s sodbo sodišča Evropske unije je treba najprej izvesti vse popravljalne ukrepe za odpravo kršitev, kar pomeni sanacijo gradbišča Gaberje jug, ki se je že pričela in bo predvidoma končana avgusta, ter nezakonitega odlagališča Bukovžlak, ki pa bo trajala nekoliko dlje in bo končana predvidoma do konca prihodnjega leta,« poudarjajo na ministrstvu.

In dodajajo, da je ministrica konec aprila imenovala obširno delovno skupino za sanacijo Celjske kotline ter vanjo vključila različne strokovnjake z znanjem in izkušnjami, ki bodo lahko pripravili celovit načrt sanacije. Spomnimo, da je evropska komisija začela pilotno preiskavo v zvezi z domnevnim onesnaževanjem okolja na območju stare cinkarne novembra 2011 na osnovi pritožbe državljana, ki je opozarjal, da so na tem območju odloženi ostanki opeke, katrana in drugi odpadki, ki izvirajo iz dejavnosti, povezane s taljenjem cinka med letoma 1870 in 1970. Komisija je po končani preiskavi naši državi poslala opomin in navedla, da se površinsko prekrivanje nezakonitega odlagališča z zemljo, ki je tudi sama odpadek, ne more šteti za primerno ravnanje z odpadki.