Mala in srednje velika podjetja (MSP) predstavljajo 99 odstotkov podjetij v EU in zagotavljajo okoli 67 odstotkov vseh delovnih mest v Evropski uniji, pa vendar se še vedno pogosto znajdejo pred težavami, kako za svojo rast zagotoviti denar. Več kot tretjini MPS namreč ne uspe pridobiti bančnih posojil. »Evropska komisija zato aktivno dela za premagovanje te težave in spodbuja države članice k zagotavljanju posojil, tveganega kapitala ter nepovratnih sredstev za mala in srednja podjetja,« poudarja Kristina Kočet Hudrap iz Tiko Pro, ki opozarja tudi na spletno stran, ki so jo vzpostavili v teh dneh.

»V različnih programih EU je trenutno na voljo več kot 100 milijard evrov, vendar pa podjetjem ni enostavno krmariti skozi džunglo informacij. Zato je cilj novega portala http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/, da ljudi vodi skozi različne vrste financiranja. Na portalu so zbrani kontaktni podatki in informacije različnih finančni ustanov v vsaki državi EU. Kar je odlično za podjetja, ki imajo svoja hčerinska podjetja v teh državah in iščejo financiranje.«

Med direktnimi programi je za hitro rastoča podjetja najbolj zanimiv program Obzorje 2020, ki je namenjen sofinanciranju raziskav in razvoja. Med razpisi v programu prednjači SME Instrument, ki so ga začeli izvajati marca lani. Razpis je namenjen izključno MSP, njegov namen pa je podpreti vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije.

»Še zmeraj se pojavljajo vprašanja, kakšni projekti so sploh primerni za SME Instrument. Do tega denarja niso upravičeni projekti, katerih namen je nakup nove tehnološke opreme, kot to številni še zmeraj razumejo. Sofinancirani so namreč stroški raziskav in razvoja za inovativne projekte z visokim potencialom. Rezultat projekta mora presegati obstoječe stanje tehnologije na trgu in prinašati dodano vrednost na širši evropski ravni. Sama ideja mora biti inovativna, kar dokažemo z dobrim poznavanjem obstoječega stanja na trgu in ne razvijamo rešitve, ki tako rekoč na trgu že obstaja,« opozarja direktorica Tiko Pro.

Cilj programa je predvsem pomagati podjetjem premagati razdaljo med raziskavami in razvojem ter komercializacijo inovacij. Sofinanciranje znaša 70 odstotkov vrednosti projektov, ki se gibljejo od 750.000 evrov do treh milijonov evrov. Na razpis se lahko podjetje prijavi tudi brez partnerjev. »Kljub temu da razpis ne omejuje podjetij glede na starost ali velikost, lahko rečemo, da sta velikost in starost pomembni. Več kot dve tretjini vseh pozitivno odobrenih predlogov je bilo namreč v podjetjih, ki so starejša od štirih let. Enako velja tudi pri številu zaposlenih. Evropska komisija je ugotovila, da so podjetja z vsaj šestimi zaposlenimi ali več predstavljala dve tretjini vseh projektov, ki so dobili financiranje. A za uspeh na razpisu je ključnega pomena, da veste, kaj so vaši dolgoročni cilji, imate strategijo ter ekipo, ki bo pomagala te cilje uresničiti,« je jasna Kristina Kočet Hudrap.

Ker je razpis SME Instrument zelo podjetniško naravnan, Kočet-Hudrapova podjetja opozarja: »Ko pripravljate projektni predlog, jih ne zanima samo projekt – hočejo vedeti, zakaj bo uspelo vam in ne vašemu konkurentu. Pomembne so informacije, kdo so konkurenti, kaj so glavne nevarnosti ter priložnosti na trgu in kako boste prodali svojo idejo na trgu.  Pomembna je tudi inovativnost projekta. S svojo idejo morate zgraditi posel, ljudem ponuditi nekaj onkraj njihove domišljije, kar bodo to tudi kupovali in uporabljali.«

Kaj se dogaja z razpisi v Sloveniji, saj še vedno čakamo na potrditev Strategije pametne specializacije? »Ko bo evropska komisija sprejela zadnjo različico, bomo lahko začeli črpanje sredstev. Najverjetneje bo to najprej v začetku prihodnjega leta.« Razpisi bodo za naslednja področja:

razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo;

nepovratne finančne spodbude za aplikativne raziskave v podjetjih;

vlaganja v netehnološke inovacije in v trajnejše elemente doseganja vrednosti (denimo pravice intelektualne lastnine, procesne in organizacijske inovacije, družbene inovacije, povezovanje podjetij in kulturnih in kreativnih industrij, inovacije v zvezi z novimi poslovnimi modeli);

ekološke inovacije – podprt bo razvoj novih materialov na osnovi obnovljivih in naravnih virov, razvoj okolju prijaznih izdelkov, storitev, procesov in poslovnih modelov;

pomoč inovativnim zagonskim podjetjem s potencialom rasti;

izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti podjetij;

razvoj, izvajanje in prenova poslovnih modelov.