»Na Malo Loko jih zagotovo ne bo,« nam je dejal trebanjski župan Alojz Kastelic. »Najprej se je družina preselila v Zagorico, kjer pa so se stepli, zato smo jih preselili v naselje Vejar. Potem so se sprli še tam. Center je našel zanje prostor v Črnomlju, a so se po treh dneh vrnili v Vejar. Kam naj jih torej preselimo? Za zdaj rešitve ne vidim.«

Vaščani se bojijo

Hočevarjeva družina je približno štiri desetletja bivala v gozdu na robu Male Loke. »Ko je bil Tonkijev oče še živ, je nekako šlo. Potem pa so se začele težave,« pripovedujejo vaščani, ki se zaradi strahu ne želijo poimensko izpostavljati. »Vseskozi smo bili z njihove strani deležni ustrahovanja, kraj, streljanja, napadov na moške, ženske in otroke. Ubil je svojega očeta in bratranca, 70-letnega vaščana je ranil z nožem, ker mu ni hotel dati pijače. Kako nas ne bo strah,« pripovedujejo vaščani. »V tem primeru sploh ne gre za romsko problematiko,« je dejala sogovornica. »Gre za problematiko težavne družine.« Eden od vaščanov je dodal, da ljudem ne morejo kar nečesa vsiljevati, a se zaveda, da je tudi za to družino treba najti rešitev.

Ženski in otroka širše Tonkijeve družine začasno živijo v naselju Vejar. Po besedah trebanjskega romskega svetnika Matije Hočevarja so za njimi prišli še njihovi sorodniki iz ljubljanskih Roj. »Ne vem, kaj naj naredimo. Z nikomer se ne razumejo, kamor koli pridejo. A tudi mi ne želimo, da se naše naselje širi,« pripoveduje Hočevar.

Ni problematična družina, ampak en človek

Direktor urada za narodnosti Stane Baluh pravi, da razume tako romsko stran kot vaščane. »Dajmo družini priložnost,« dodaja. »Niso problematični ženske in otroci. Njim je treba pomagati, jim dati možnost, da se socializirajo. Problematičen je en sam človek, na katerega se je treba osredotočiti.« Baluh pravi, da bi bilo dobro z družino navezati vsakodnevne stike, jo aktivno spremljati in ji pomagati, da se prilagodi. To pa je v prvi vrsti naloga centra za socialno delo.

Da gre pri vsem skupaj za nekakšno manipulacijo tako socialne službe kot župana, meni lastnik gradu Mala Loka Dušan Šparovec. »Socialna služba očitno svojega dela ne opravlja dobro, župan si s takimi potezami nabira romske glasove, vmes pa smo tako vaščani kot Romi,« pravi Šparovec, slikar, ki romske navade zelo dobro pozna, saj je pet let vsakodnevno obiskoval naselje Vejar (v preteklosti Hudeje) in ustvaril cikel romskih slik. »Naloga socialne službe je, da takšne probleme rešuje, ne pa da takšno družino preseli v neko urejeno okolje in prepusti ljudem, da zadevo rešujejo sami,« razmišlja.

V varno hišo in krizni center niso hoteli

Na trebanjskem centru so z omenjeno problematiko dobro seznanjeni, saj trdijo, da s Hočevarjevo družino v sodelovanju z občino aktivno delajo že vrsto let.

»Ko je junija prišlo v naselju Vejar do sporov med prebivalci in omenjeno družino, zaradi česar sobivanje ni bilo več mogoče, je center družini ponudil namestitev v varni hiši in kriznem centru, vendar je družina vse ponujene možnosti zavrnila, center pa z drugimi mogočimi namestitvami ne razpolaga,« pravi Mateja Kozlevčar s trebanjskega centra za socialno delo. » Zaradi zagotovitve reda in miru v romskem naselju Vejar, kjer prebiva večje število predstavnikov romske skupnosti, menimo, da družina na trenutni lokaciji ne more bivati, niti tega ne želi.«