Vaške veselice in turizem

Prišel je čas gasilskih veselic, partizanskih srečanj in drugih prireditev, ki pomenijo oporo belokranjskemu turizmu. Žal so vrtne veselice še vedno zelo nespretno organizirane, predvsem pa pomeni največjo pomanjkljivost slaba obveščenost. Vsem prirediteljem bi moralo biti jasno, da se izplača vložiti tudi 20.000 din v dobro propagando preko letakov, časopisov in radia, ker ta denar ne bo stran vržen. Veselice pa bi morali organizirati tako, da bi prinesle vsaj 200 tisočakov čistega dohodka, sicer se ne izplačajo. Opazimo pa lahko še drugo pomanjkljivost: v začetku točijo dobro domačo pijačo, ko pa postanejo ljudje že malo dobre volje, dobe na mizo tudi šmarnico. Bolje je točiti za 50 ali 100 din dražje vino, toda pristno domače in brez mešanic, kot pa cenejše in slabše vino! Veselice pa naj bi vključevale tudi kulturne sporede, kakor je to v navadi v Semiču. Tudi letos bo 15. avgusta v Semiču velika turistična prireditev »semiška ohcet«, zatem pa bodo domači gasilci organizirali veselico, ker gostinski obrati niso sposobni številnim gostom nuditi zadovoljivih uslug.

Dolenjski list, 15. julija 1965

Pretep na veselici.

Preteklo nedeljo je trboveljska gasilska župa imela svojo letno prireditev v Hudi jami, kjer je tamošnja gasilska četa razvila svoj novi prapor. Prireditev je bila zelo dobro obiskana ter je zlasti tombola (ki jih imamo letos v našem srezu kar 12) privabila obilo občinstva. Veselica sama se je zavlekla pozno v noč, pa je končala prav žalostno. Med bratoma Goršek Konradom in Jurjem je prišlo do prepira, tekom katerega je Konrad zabodel mlajšega Jurja z nožem v prsa ter ga smrtno nevarno poškodoval. Prvo pomoč je nudil g. dr. Čede, ki je odredil prevoz ranjenega v celjsko bolnišnico. Poškodovanec leži še vedno v nezavesti in je njegovo stanje zelo kritično.

Jutro, 11. julija 1936

Sv. Ana v Slovenskih goricah.

Pred kratkim smo imeli gasilsko veselico, ki je bila slabo obiskana zaradi slabega vremena, še bolj pa zaradi pomanjkanja denarja. Vsa dobra volja ne pomaga, če kmet ne more prodati pridelkov. Zato se nam kmetom ne sme zameriti, če ne moremo podpirati gasilstva, kakor bi ga radi in kakor naša četa tudi zasluži, saj jo vodijo delavni možje.(…)

Domovina. 1. avgusta 1935

Primskovo.

Tukajšnje gasilno društvo je priredilo 6. t. m. jako lepo veselico z običajnim sporedom v korist društvenih potreb. Veselica se je vršila ob najlepši zadovoljnosti vseh obiskovalcev. Tudi v gmotnem oziru smo jako zadovoljni, kajti dala je nad 30.000 K čistega dobička, kar je glede na to, da se je vršilo isti dan v obližju več veselic, lep dohodek. Posebno pohvalno je omeniti, da so se vedli vsi fantje, najsi bodo odborniki ali ne, prav dostojno ter se ni pripetila najmanjša nerednost, kar se prav rado dogaja pri takih prilikah. Gasilno društvo obstoji od leta 1921. V tem času si je napravilo Gasilni dom, nabavilo okrog 200 m cevi, precej obleke, voz in drugo neobhodno potrebno orodje. Vse te stroške so pokrili prostovoljni doneski in razne veselice.(…)

Domovina, 18. julija 1924

Studenec nad Sevnico.

V nedeljo 28. junija ob 18. so se zbrali sevniški gasilci z godbo na čelu, da napravijo izlet na Studenec. 38 mož je pohitelo k tovarišem, ki so ustanavljali lastno društvo bližnjemu v pomoč. Tudi gasilci iz Blance so se udeležili zleta. Ob prihodu na Studenec je pozdravil došle goste šolski upravitelj g. Pečarič. Poveljnik sevniških gasilcev g. Livio je pozdravil domačine, predvsem župana g. Janca, v imenu posavske gasilske župe. Predsednik pripravljalnega odbora gosp. Pečarič je nato otvoril občni zbor. Po kratki uvodni debati se je prijavilo k društvu 28 rednih članov. Pri volitvah so bili soglasno izvoljeni: g. Ivan Pirc za načelnika, g. Jože Novak za poveljnika, g. Pečarič za tajnika. Nato so bili izvoljeni še štirje odborniki, dva namestnika in dva preglednika. Po končanem občnem zboru se je pričela prav prijetna prosta zabava, ki jo je poživljala sevniška godba pod vodstvom g. Kladnika.(…)

Domovina, 9. julija 1931

Vroča ljubljanska nedelja

(...) Še bolj surov napad se je pripetil popoldne pri Sv. Jakobu ob Savi. Tam so imeli žegnanje in je ves dan prevladovalo prav živahno vrvenje in veselje. Nekdo je tam postavil tudi vrtiljak, okrog katerega se je ves dan zbiralo nebroj otrok, svoj »hec« pri tem pa so imeli seveda tudi odrasli. Okrog 18. se je pripeljal do vrtiljaka na kolesu precej vinjen neki okoličan, ki se je s kolesom zaletel naravnost med ljudi in nato vrgel kolo med otroke. Ljudje so seveda glasno protestirali proti taki surovosti, nakar se je pa pijanec zaletel v 29-letnega Ivana Ježka iz Podgorice, ki je stal tam poleg v družbi svojega dekleta. Pijanec je potegnil nož in zadal Ježku 7 vbodljajev v hrbet in trebuh. Ranjenec se je takoj zgrudil na tla ves v krvi. Surovi napadalec je skušal nato pobegniti, a se mu ni posrečilo. Prijeli in ukrotili so ga namreč domačini, ki so ga izročili medtem že obveščenim orožnikom.(…)

Ponedeljek (Ljubljana), 28. julija 1930

O gasilcih iz Loke in Brega

V nedeljo 3. 7. je imelo PGD na Bregu svojo vsakoletno gasilsko prireditev. Nanjo so nas vabili duhoviti plakati, ki jih je napravil domačin Ivan Jurman, absolvent srednje šole za umetnost in obrt v Ljubljani. Ravno to kakor tudi lepo nedeljsko popoldne so privabili na prireditveni prostor mnogo občinstva. Ob 13. uri so imeli gasilci PGD Loke in Brega verižne vaje, ki so jih gledalci spremljali z zanimanjem. Po vajah je bila vrtna veselica, katere čisti dobiček je bil namenjen za gradnjo gasilskega doma. (...) PGD na Bregu je bilo ustanovljeno šele 1. 1951 in bo v 1. 1961. proslavilo desetletnico gasilskega dela. Nabavili so si že motorno brizgalno. Za dostojno proslavo svojega 10-letnega obstoja si bodo nabavili društveni prapor in zgradili gasilni dom na vidnem mestu pri žel. postaji Breg, kar bo še poživilo okolico naselja. (…) Lepo jih je gledati, kako strumno korakajo v letnih oblekah in so ponosni na gasilsko disciplino.(…)

Dolenjski list, 14. julija 1960