Na njih so le stranišča, Dars pa do danes še ni poskrbel za nobeno drugo ponudbo. In tako se sleherni dan mimo počivališč vozijo reke turistov, državni cestarji pa so izgubili prihodke od najemnine oziroma do zdaj skupaj že okoli 200.000 evrov po približni oceni nekdanjega najemnika. Poleg tega mora država zdaj skrbeti tudi za čiščenje in vse drugo, prej je to počel najemnik.

»Žalostno je, da so z nami obračunali, a ob vsem tem ni na počivališčih ostalo nič. Ključno je bilo torej podreti in odstraniti, v našem podjetju je šlo takrat na cesto nekaj deset ljudi. Še zdaj plačujemo posledice,« pravi prokurist Marko Bogataj. Podjetje lastnika Janeza Tičarja je najemalo štiri počivališča (po dve na vsaki strani gorenjske avtoceste). Sami se sicer še ukvarjajo z gostinsko dejavnostjo in opozarjajo, da odnos do najemnikov ni bil enak ob vseh cestah po Sloveniji.

Dve leti za strategijo

V Darsu so nam zatrdili, da so objekte na manjših počivališčih odstranili kot črne gradnje. Obenem pa so zapisali, da pripravljajo strategijo ureditve manjših počivališč, kjer bodo jasno opredelili pogoje delovanja v dopustnih objektih in ne bo prihajalo do zapletov zaradi kršitev predpisov.

Prav tako so nam državni cestarji tudi pojasnili, da vsi postopki s prejšnjim najemnikom še niso zaključeni. Spori, ki so privedli do rušenja objektov, pa so bili izključno s Tičarjem oziroma njegovim podjetjem. Ker zaradi nerešenih prostorskih in drugih problemov pri manjših počivališčih Dars ni več oddal zemljišč, ocenjujejo, da »ni mogoče govoriti o izgubi iz tega naslova«. Dejstvo, da v dveh letih niso storili ničesar na tem področju, pojasnjujejo s tem, da so se leta 2013 ukvarjali bolj s finančno konsolidacijo družbe, od lani pa zopet »odpirajo vrata novim naložbam, počivališča pa so eden od prednostnih projektov«.