Letni prihodki bodo namreč sodeč po prihodkih v prvem polletju bistveno nižji od zastavljene vsote, na drugi strani pa se poraja vprašanje, koliko je že letošnjih neplačanih računov, pri čemer občina še ni poravnala niti vseh obveznosti iz minulega leta. V leto 2015 so jih prenesli za okoli šest milijonov evrov. Poleg tega se je občina že morala tudi vnovič kratkoročno zadolžiti za 750.000 evrov, da bi lahko odplačala kredite iz minulih let. To je sicer nekoliko manj, kot bodo dobili od nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, a so na drugi strani že v prvi polovici leta dobili precej manj od predvidene povprečnine, ta pa bo v drugi polovici leta še nižja.

Zahtevno prilagajanje porabe nižjim prihodkom

Zato bo vračilo letos najetega kredita ob občutno nižjih prihodkih in vseh drugih (še neporavnanih) obveznostih za litijsko občino precej zahtevna naloga. Nenazadnje je tudi župan Franci Rokavec sam priznal, da brez dolgoročne zadolžitve v višini štirih milijonov evrov občina lahko postane nelikvidna, a soglasja k zadolžitvi na finančnem ministrstvu ne dobijo zaradi prezadolženosti in nerešenega vprašanja glede patronatskih izjav, s katerimi občina jamči za posojila podjetja Socialnovarstveni center Litija.

Previsoko zastavljeni cilji na prihodkovni strani proračuna, ki so posledica finančne luknje v občinski blagajni, sicer spominjajo že na lanski proračun, ko so se v Litiji prav tako ušteli, da bodo prodali za 1,1 milijona evrov nepremičnin, in nato v celem letu iztržili le petino teh sredstev. Enako kaže tudi letos, čeprav se župan kljub opozorilom številnih občinskih svetnikov ni dal prepričati in je zagotavljal, da se bodo letos pri prodaji zemljišč bolj potrudili. Kljub vsemu so jih v prvem polletju uspeli prodati le za 181.281 evrov, medtem ko naj bi celoletni prihodek s tega naslova znašal kar dva milijona evrov.

Znova zamude pri financiranju proračunskih porabnikov

Podobno je pri drugih nedavčnih prihodkih, kamor bi se za vzdržen proračun do konca leta moralo steči 0,5 milijona evrov, a se je do zdaj nabralo le dobrih 85 tisočakov. Zataknilo se je pri izrednih nedavčnih prihodkih, ki zajemajo izvršbe in rubeže pri upnikih ter povračilo stroškov popravil zavarovane opreme v občinski stavbi. Od letne vsote 400.000 evrov so iz tega naslova doslej prejeli zgolj 25.539 evrov, na občini pa že zdaj napovedujejo, da zastavljenega cilja, podobno kot pri prodaji nepremičnin, ne bodo dosegli.

Ker se je podoben proračunski scenarij v Litiji odvijal že lani, bi lahko zato vnovič trpeli proračunski porabniki kot izvajalci storitev. Občina je namreč novembra, ko je zmanjkalo denarja za tekoče obveznosti, ustavila financiranje javnih zavodov in poplačilo drugih obveznosti, medtem ko letos denimo glasbena in osnovne šole denarja niso dobili že od februarja ali marca, knjižnica od aprila, krajevne skupnosti pa še niti evra. Podobno je tudi pri poplačilu naložb, za katere so do zdaj plačali dober milijon od 7,3 milijona evrov. Od tega imajo 1,5 milijona evrov v dobrem še državnih oziroma evropskih sredstev, a kljub vsemu ne gre zanemariti dejstva, da ravno omenjene naložbe še vedno predstavljajo večino lanskih neporavnanih dolgov.