Državljani z Giannijem Rijavcem in Vilijem Resnikom na čelu so seveda zadovoljni. Toliko pozitivnih odzivov, kot se jih je nabralo med tokratno, že drugo javno obravnavo medijskega zakona, ki se končuje jutri, na ministrstvu ne pomnijo. Zato tudi že razmišljajo, da bi izkoristili še drugo priložnost ter tako po osnutku zakona in osnutku osnutka zakona pripravili še osnutek osnutka osnutkovega zakona. »Predmetni predlog zakona še nima ambicij po celovitem urejanju medijskega področja, ampak želimo z njim popraviti le nekatere vsebinske pomanjkljivosti in nejasnosti, zaradi katerih posameznih določb ni možno dosledno izvajati,« ponavljajo na ministrstvu. In kot prepeva Špela Grošelj, v tretje rado gre. Pred skorajšnjim začetkom še tretje javne razprave bistvene spremembe medijskega zakona objavljamo v nadaljevanju.

***

4. člen

Za 86. členom in novim 86. a-členom se doda najnovejši 86. b-člen, ki se glasi:

»86. b-člen

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena mora vsak radijski in televizijski program svoj jutranji program začeti s predvajanjem himne Republike Slovenije. Ko gre za vsak posamezni program Radiotelevizije Slovenija, se mora s predvajanjem slovenske himne končati tudi večerni program.

(2) Najmanj 5 odstotkov deleža slovenske glasbe, ki se mora predvajati v dnevnem oddajnem času, mora predstavljati glasba, ki je izključno ali v večinskem delu izvajana v narodno-zabavnem slogu.

(3) Slovensko vokalno, vokalno-inštrumentalno in inštrumentalno glasbo glasbenih kolektivov s tujim imenom, ki jih izključno ali večinoma sestavljajo državljani Republike Slovenije, je dovoljeno predvajati samo v nočnem oddajnem času med 24. in 5. uro.

(4) Za glasbenega urednika po tem zakonu šteje oseba:

– ki ima državljanstvo Republike Slovenije;

– ki tudi v prostem času govori v izbornem jeziku;

– ki je bila vsaj enkrat na vrhu Triglava.

(5) Če se pri tolmačenju določb predhodnih odstavkov tega člena pojavijo težave, se morajo odgovorne osebe vsakega radijskega ali televizijskega programa posvetovati z ministrom za kulturo, ki lahko po nujnem postopku pripravi spremembe tega zakona.«