Trenutno v kranjskih vrtcih ni prostora za 44 otrok, naslednjih 84 pa čaka, da se bodo v vrtce vključili med letom. Poleg tega je brez vrtca ostalo še 29 otrok, katerih starši so vloge oddali prepozno. Lani je bilo v vzgojnem zavodu Kranjski vrtci 1692 otrok, še 553 v oddelkih pri osnovnih šolah. Letos so dobili prijave za oskrbo v javnih in koncesijskih vrtcih za 805 otrok, občina pa priznava, da za vse ne more zagotoviti varstva v svojih vrtcih.

V zadnjih letih se zato množijo vrtci s podeljeno koncesijo, ki so lani stali občino malo več kot 240.000 evrov. Zaradi pomanjkanja prostora v vrtcih in sredstev za naložbe bodo tako razpisali še koncesijo za štiri oddelke varstva najmlajših. Ti se bodo pridružili obstoječim šestim oddelkov, ki jih obiskuje 76 otrok.

Izgovori na račun otrok

Zgovorno pri vsem je, da so potrebe po oskrbi v vrtcih predvidljive vnaprej glede na število rojstev in tudi migracijska gibanja. Kljub temu v Kranju domala vsak župan troši denar za projekte, načrte in tudi predvolilne gradnje, celostne rešitve za javne vrtce pa do zdaj niso našli. Pri tem je najbolj očiten prav primer propadajočega objekta pri Prešernovem gaju, za katerega se je še vsakemu županu utrnila kakšna zamisel, storil pa ni veliko.

Izgovor sedanje oblasti je preprost: denarja za nove vrtce ni in ga še ne bo, ker veliki komunalni projekt Gorki pač pobere vsa razpoložljiva sredstva in se občina pospešeno zadolžuje. Jani Černe, predsednik Socialnih demokratov in mestni svetnik, pa opozarja, da občina namesto za vrtce primerne objekte namenja zasebnim projektom, čeprav bi jih lahko uredili z minimalnim vložkom.