Zato ni presenečenje, če potencialni ponudniki javno očitajo občini, da javna naročila prireja v prid točno določenemu naročniku. Zdaj takšno kritiko doživlja en izmed najdražjih letošnjih poslov Mestne občine Maribor. Gre za večmilijonsko javno naročilo za nakup 11 novih avtobusov za mestni promet.

V EU počakajo pol leta

V razpisu, ki ga je občina objavila 12. junija, najbolj buri duhove pogoj, da mora izbrano podjetje dostaviti avtobuse do 25. novembra. »Rok je nerealen in očitno pisan za določenega dobavitelja oziroma favorita,« je na portalu e-naročanje napisal potencialni ponudnik.

Po idealnem scenariju bi občina utegnila podpisati pogodbo z izbranim dobaviteljem sredi avgusta. Za dobavo do 25. novembra je potemtakem približno 100 dni časa. V tem roku je praktično nemogoče dobaviti takšne avtobuse, zatrjuje kritik občinskega razpisa. Dobavni roki vseh večjih proizvajalcev avtobusov se po njegovih besedah gibljejo med štirimi in šestimi meseci od podpisa pogodbe.

Občina se na portalu e-naročanje izgovarja, da ne more podaljšati roka zaradi sofinancerskih sredstev (Eko sklada, op. p.) in ker je vezana na izvrševanje letošnjega občinskega proračuna. Ta trditev je neresnična in zavajajoča, pravi interesent, občina je namreč vedela, da bo letos kupovala avtobuse, zato bi kot dober gospodar morala razpis sprožiti prej, poleg tega lahko občinski denar prenese v prihodnje proračunsko leto.

Isti ponudnik še vztraja pri trditvi, da bi morali rok dobave določiti v številu dni in ne datumsko, saj ni znano, kdaj bo sploh podpisana pogodba. »Ali boste kasneje po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem podpisali aneks in podaljšali rok dobave, če se podpis pogodbe zavleče? Kako boste zagovarjali načelo transparentnosti in enakosti med ponudniki, če boste podaljšali dobavo vozil? S takšnim aneksom boste kršili ne samo zakon o javnem naročanju, temveč tudi lastna pravila v razpisni dokumentaciji,« je zapisal kritik.

Direktor LPP vzel v bran Mariborčane

»Roka dobave naročnik ne more podaljšati,« trdijo v Mestni občini Maribor. Kljub temu so upoštevali zgoraj omenjene kritike in spremenili rok dobave. Ta je še zmeraj izjemno kratek, in sicer 100 dni od podpisa pogodbe.

Lani je mariborska občina kupila pet novih avtobusov. Dobavilo jih je podjetje Scania Slovenija. Za vozila je občina plačala 245 tisoč evrov, preostanek, 980 tisoč evrov, je dobila iz sredstev Eko sklada. »Morali smo vložiti veliko truda, da smo ujeli rok dobave, ki je bil postavljen na 25. november 2014,« se spominja Peter Baštič iz podjetja Scania Slovenija. Baštič dvomi, da bi bilo letošnje naročilo komu pisano na kožo, ker bi bilo za vsakega dobavitelja preveliko tveganje zagnati proizvodnjo avtobusov, še preden bi imel podpisano pogodbo. Ali se bodo prijavili na razpis, ne more napovedati, moti ga predvsem že omenjeni zelo kratek rok dobave. V vsakem primeru ne bi mogli dobaviti vseh naročenih 11 avtobusov, temveč kvečjemu tistih pet, ki morajo biti dolgi med 9,4 in 10,4 metra. Občina kupuje še šest avtobusov drugačnih dolžin, ki jih Scania nima v ponudbi.

Po besedah Petra Horvata iz Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) je razumen dobavni rok za mestne avtobuse med šestimi in devetimi meseci. »Kratek dobavni rok je krivda Eko sklada,« jemlje Mariborčane v bran direktor LPP. »Sklad z razpisi zavlačuje in letošnjega sploh še ni objavil, zato ljubljanska občina sploh še ni sprožila postopka javnega naročanja. Maribor je vsaj že storil ta korak, čeprav je postavil zelo kratek rok dobave.« Po prepričanju Horvata je možno avtobuse dobaviti v stotih dneh, če ima proizvajalec vozila na zalogi, se pa potem kljub temu dogaja, da dobavljena vozila še niso povsem dokončana in je potrebno določena montažna dela opraviti naknadno.

Dokler postopek ni zaključen, razpisne dokumentacije ne morejo komentirati, so nam pojasnili v kabinetu župana Andreja Fištravca. »Zakon o javnem naročanju dovoljuje, da lahko pojasnila podajamo zgolj po portalu javnih naročil,« so zapisali. Sporočili so še, da so občinske službe storile vse, da je bil razpis objavljen v najkrajšem možnem času.

Izgovarjanje, da morajo hiteti zaradi Eko sklada, je nenavadno že zgolj zato, ker sklad sploh še ni objavil letošnjega poziva za sofinanciranje nakupa okolju prijaznih avtobusov za javni potniški promet. Vsekakor pa sklad ni odgovoren za kratek rok dobave, ki ga je postavila mariborska občina. »Poraba sredstev za pravočasno prejete vloge lahko poteka tudi v naslednjem koledarskem letu,« namreč pravijo v Eko skladu.