Dve leti po sprejetju državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec so na ministrstvu za okolje in prostor vendarle podpisali pogodbo s podjetjem Izvo-r iz Ljubljane, ki bo izdelalo projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. A le za prvi del prve faze (!), torej za protipoplavne ukrepe na območju Mestne občine Ljubljana. V teku je tudi postopek oddaje javnega naročila za izvedbo inženirskih storitev, vključno s pridobivanjem zemljišč. Na ministrstvu so povedali, da sta prispeli dve ponudbi, ki ju še pregledujejo.

Če so na okoljskem ministrstvu še pred pol leta optimistično napovedovali, da se bodo gradbena dela za prvo etapo prve faze protipoplavnih ukrepov začela že marca prihodnje leto, zdaj svoje napovedi popravljajo in pravijo, da so se aktivnosti zaradi postopka javnega naročanja zamaknile. Marca naj bi tako namesto gradnje na upravno enoto šele oddali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Do konca leta pa naj bi bila na osnovi izdelanega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pripravljena vloga za kohezijska sredstva. »Takrat bo znana tudi dejanska vrednost prvega dela prve faze protipoplavnih ureditev jugozahodnega dela Ljubljane,« so povedali na pristojnem ministrstvu.

Ukrepi v Dobrovi in Polhovem Gradcu pozneje

V ta sklop ukrepov sodijo celovita regulacija Malega grabna in ureditve na območju Kozarij, Gradaščice, ljubljanskem delu Horjulke ter razbremenilnik s pripadajočimi ureditvami. »Prva etapa prve faze je ključna. Ko se bo ta začela izvajati, bo Ljubljana na levem bregu Malega grabna poplavno varna. Desni breg od Dolgega mostu naprej, ki je bil v zadnjem času večkrat pod vodo, bo tudi bistveno manj ogrožen kot doslej, ne bo pa še dokončno varen,« je pojasnil hidrolog Rok Fazarinc, ki pripravlja projektno dokumentacijo za prvi nabor ukrepov.

V drugem delu prve faze se bo poseglo še na območje občine Dobrova - Polhov Gradec in izvedlo vse potrebne ukrepe na hudourniških pritokih v zaledju Gradaščice in na sami Gradaščici od Dobrove do Polhovega Gradca. Na ministrstvu za okolje in prostor pravijo, da za ta del ukrepov trenutno pripravljajo razpisno dokumentacijo, javno naročilo za izbor projektanta pa naj bi objavili še ta mesec.