Poleg zasebnih interesov razvojnega centra Zasavci dvomijo tudi o učinkovitosti porabljenih državnih, evropskih in tudi občinskih sredstev, ki so jih v preteklem desetletju večinoma porabili za infrastrukturo, medtem ko je po gospodarskem razvoju regija v primerjavi z drugimi ostala na samem dnu. Ustanavljanje nove razvojne agencije zato, čeprav je pogojeno predvsem z zakonom, vzbuja upanje, da bo razvoj, za katerim ne bodo več stali zasebni interesi, hitrejši in bo prinašal tudi dolgoročne učinke.

Prepričani, da bo javno tudi učinkovitejše

Zasavski župani so zato že ustanovili delovno skupino, ki bo pregledala možnosti za ustanovitev nove razvojne agencije, pri tem pa Regionalni center za razvoj Zagorje, ki jim je vsa ta leta »prodajal« znanje, kako prestrukturirati in na novo postavljati gospodarstvo regije, ne sodeluje. A županov to ne moti, celo nasprotno, hrastniški župan Miran Jerič in trboveljska županja Jasna Gabrič sta zelo jasno povedala, da se morajo občine od te ustanove oddaljiti, saj je bil pod njenim vodstvom napredek glede na vsa vložena sredstva v regijo minimalen. »Javna agencija bi bila po mojem mnenju veliko učinkovitejša, saj bi bilo že njeno bistvo v osnovi popolnoma drugačno. Ne bi zasledovala zasebnega interesa po dobičkonosnosti oz. nabiranju kapitala za zasebne interese, temveč bi bil njen interes javen in usmerjen izključno v projekte naše regije, ki bi vsem nam prinašali veliko dodane vrednosti,« je prepričana Gabričeva.

Interesi Regionalnega centra za razvoj Zagorje so namreč pripeljali tudi do dilem, kaj bi moralo biti javno in kaj zasebno, skupnega jezika pa v Hrastniku in Trbovljah še niso našli. Gre za več kot pet let staro vprašanje lastništva Mrežnih podjetniških inkubatorjev, ki jih je center v vseh treh mestih zgradil z evropskimi sredstvi in sofinanciranjem občin, zdaj pa bi jim priznal samo višino deleža, ki so ga za gradnjo prispevale k evropskim sredstvom, delež evropskega denarja pa bi kot prijavitelju na razpis pripisali sebi. Sergej Garantini, zdajšnji direktor Regionalnega centra za razvoj Zagorje tako kot predhodno njegov oče vztraja, da je lastništvo ves čas že urejeno, medtem ko lastniških razmerij z občinama Hrastnik in Trbovlje še niso uredili.

Čakajo jasno odločitev gospodarskega ministrstva

Občinama pri tem ne pomaga niti pristojno ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, čeprav so že dvakrat izdali mnenje, da bi morala biti lastninska pravica objektov prenesena na občine, sicer bi evropska sredstva predstavljala državno pomoč in bi jih morali vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi. Za rešitev tega problema si prizadevajo, pravijo. A v Regionalnem centru za razvoj Zagorje, ki se mu po ustanovitvi nove regionalne razvojne agencije ne obetajo najbolj rožnati časi, že zdaj pa so po Garantinijevih besedah iz poslovnih razlogov odpustili že štiri ljudi, bi lastništvo objektov prišlo še kako prav, zato sporazuma z občinami brez jasne odločbe ministrstva ni pričakovati. Center namreč zdaj avtonomno, brez vednosti ali soglasja občin, postavlja cene najemnin v podjetniških inkubatorjih, ki jim po pripovedovanjih podjetnikov pribije še razmeroma visoke obratovalne stroške. In tudi to je eden od razlogov, da si Jerič in Gabričeva prizadevata, da bi inkubatorji (p)ostali javna last, vprašanje pa bodo reševali neodvisno od ustanavljanja nove razvojne agencije, pravita.

Kako bo ta delovala, je sicer še prekmalu govoriti, dodajata, le zagorski župan Matjaž Švagan je svoje občinske svetnike že seznanil, da bo sedež agencije v Zagorju. Jerič in Gabričeva sicer temu ne nasprotujeta, a poudarjata, da je najprej treba pregledati vse predloge, ki jih bodo pripravili člani za to namenjene delovne skupine, nato pa se bodo odločali, kako bo agencija razpršena po celotnem Zasavju. Glede na zakonske zahteve bo morala imeti vsaj štiri zaposlene, ki jih bodo iskali po javnem razpisu, je še povedala trboveljska županja.