Težko pričakovano odprtje dela daljinske ceste med Novo Gorico in Predelom bodo morali zdaj preložiti še za nekaj časa. Najprej bodo svoje povedali strokovnjaki, saj bi lahko do podobnih primerov, ki bi lahko celo ogrozili življenja kolesarjev, prihajalo tudi v prihodnje, zatem pa se bo vlagatelj, Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo, odločil za nadaljnje korake.

Nevarnost preži s pobočja Sabotina

Kraj sprožitve skale in okoliški teren si je ogledal geolog Tomaž Arčon iz podjetja Geologija Idrija. V prihodnjih dneh bo pripravil poročilo in takrat naj bi bilo več znanega o sanaciji brežine. Skalna gmota v velikosti dveh kubičnih metrov je priletela z velike višine in se je ob padcu na asfaltirano kolesarsko pot razletela na dva dela. Skalo, ki je na mestu padca poškodovala tudi asfaltno podlago, so medtem že odstranili. Na skoraj 10 kilometrov dolgi trasi so že doslej postavili kar 1500 metrov lovilnih ograj in 8500 metrov lesenih varovalnih ograj na jeklenih stebrih.

Sanacija plazu nad Solkanom do jeseni

Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo je za naložbo, ocenjeno na 4,9 milijona evrov, uspela pridobiti tudi evropska sredstva, ki predstavljajo kar 85 odstotkov naložbe. Kolesarska steza je široka dva metra, obenem ima dodatnega pol metra bankin. Ob trasi so uredili tudi šest počivališč s klopmi in mizami. Gradbena dela na kolesarski stezi so končana, dela je opravljalo podjetje Kostak iz Krškega, razen na delu odseka v dolžini 300 metrov, kjer je potrebna sanacija plazu. Za ta del poteka izdelava projektne dokumentacije, tehnična rešitev sanacije plazu pa za zdaj še ni znana. Zaradi predvidene sanacije plazovitega terena nad Solkanom ob vhodu na kolesarsko stezo, se je podaljšal tudi rok gradnje do konca septembra letos.