Glede na to, kako se je celotna Šaleška dolina v preteklih letih borila za blok 6, s katerim bi TEŠ nadomestil obratovanje dosedanjih blokov z argumenti, da bo izkoristek večji, okolje pa manj onesnaženo, je ironija, da so prebivalce že spomladi presenetili mrzli radiatorji, iz pip pa je tekla le mrzla voda. Zdaj je Šalečane neprijetno presenetila še novica, da je TEŠ enostransko odpovedal pogodbo, sklenjeno z njihovim Komunalnim podjetjem Velenje (vodi ga nekdanji direktor TEŠ Uroš Rotnik), po kateri so jim doslej dobavljali toplotno energijo.

Velenjski župan Bojan Kontič je nad takšno enostransko potezo TEŠ zgrožen, njihovo ravnanje pa ocenjuje kot nekorektno in neodgovorno. V ozadju naj bi šlo celo za izsiljevanje, saj naj bi TEŠ ceno energije z dosedanjih 11 želel dvigniti na kar 14 evrov za megavatno uro, kar je po Kontičevem mnenju nelogično, saj je izkoristek energenta boljši. »Zadeva je dokaj resna, saj so iz TEŠ sporočili, da ne morejo več zagotavljati nemotene preskrbe z energijo in da lahko izpad traja tudi do 72 ur. To pa pomeni, da bi lahko bili radiatorji v hladnih dneh v šolah, vrtcih, bolnišnici Topolšica, domovih za ostarele in ne nazadnje našem največjem izvozniku Gorenje mrzli tudi po tri dni, kar je nedopustno,« je oster Kontič. »Če bi se to res dogajalo, še posebej v zimskih dneh, to pomeni, da nimamo osnovnih pogojev za delo. Sama si tega ne predstavljam. Če gospodje morda merijo mišice, pa jih prosim, da tega ne počnejo na plečih naših gostov,« je ostra tudi direktorica Term Topolšica Lidija Fijavž Špeh. Ravno pri njih so imeli med velikonočnimi prazniki, ko se je nazadnje zgodil večji izpad, veliko težav, saj so gostje zaradi mrzlih radiatorjev in vode glasno negodovali, mnogi so jih tudi predčasno zapustili. Fijavževa je takrat na velenjsko komunalo poslala tudi pritožbo in nato prejela kup pojasnil, ki njihovim gostom ne morejo biti v uteho. »Obljubili so nam nižje račune za tiste dni, ko je prišlo do izpada. Ampak veste, gostov to ne zanima. Oni menijo, da smo jih mi malo naplahtali in verjetno smo zato kakšnega tudi izgubili,« je še povedala Fijavževa.

Odpoved v neprimernem času

Iz TEŠ, ki ga vodi Matjaž Eberlinc, so nam na vprašanji, čemu so enostransko prekinili pogodbo o dobavi toplotne energije velenjskemu komunalnemu podjetju in ali drži, da zahtevajo višjo ceno, odgovorili, da je do konca junija v veljavi nov akt o metodologiji določanja cene toplotne energije, ki ga je sprejel svet Agencije za energijo RS. »S tem aktom je toplotna energija regulirana dejavnost. V skladu z njim pa smo na agencijo naslovili tudi vlogo za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplotne energije, obenem smo na komunalo posredovali nov predlog pogodbe za dobavo toplotne energije do konca leta 2016,« so pojasnili. In dodali, da pogovori ta čas še potekajo in da nas bodo o zaključkih obvestili. Da se z vodstvom TEŠ prav zdaj intenzivno usklajujejo in pogajajo, so poudarili tudi v Komunalnem podjetju Velenje. »Odpoved pogodbe je prišla v zelo neprimernem času in z bistveno prekratkim odpovednim rokom. Zato samo upamo, da bo TEŠ prepoznal svojo vlogo družbeno odgovornega podjetja in da v prihodnje do prekinitev dobav toplotne energije ne bo več prihajalo,« je pojasnila Jasmina Šalamon iz velenjskega komunalnega podjetja.