V občini Trzin, ki je po velikosti druga najmanjša, a gospodarsko najuspešnejša občina v državi, staršem ob rojstvu otroka pripada ena najvišjih tovrstnih pomoči v državi. Kot je povedala Marjeta Trstenjak z občine Trzin, se je pred dvema letoma v občini rodilo 40 otrok, ki jim je ob knjižni nagradi pripadala tudi enkratna denarna pomoč v višini 208 evrov. Letos so knjižno nagrado ukinili, zato pomoč, ki pripada vsem družinam, katerih dohodek ne presega 1669 evrov bruto na družinskega člana, znaša 230 evrov.

Po podatkih statističnega urada je bilo v občini s 3881 prebivalci v letu 2013 delovno aktivnih 1534 občanov, brezposelnih 154 občanov, na delo pa se k njim v eno največjih slovenskih obrtno industrijskih con vsakodnevno vozi okrog 4600 ljudi.

V vrtcu bolniška in počitniška rezervacija

Zaradi ugodnih finančnih razmer lahko tako v Trzinu občanom ponujajo še več ugodnosti. Starši si lahko med drugim tudi v vrtcu privoščijo bodisi dvomesečno bolniško bodisi dvomesečno počitniško rezervacijo in za čas, ko otroka ni v vrtcu, plačujejo le polovično ceno varstva. V osnovni šoli pa v sklopu nadstandardne ponudbe učencem subvencionirajo zimsko šolo v naravi v šestem razredu, naravoslovno-raziskovalni tabor v četrtem razredu, mediatorski tabor, nadstandardni program športne vzgoje v drugem, tretjem in petem razredu, tabor za nadarjene učence, sredstva za šolski sklad, vzgojo in varnost v cestnem prometu, preventivne delavnice, gradivo za šolsko knjižnico, šolska tekmovanja in izobraževanja učiteljev. Subvencionirajo tudi specialnega pedagoga pa dijaške in študentske vozovnice in razpisujejo štipendije za nadarjene ali za otroke iz manj premožnih družin.

Jeseni bo odklenkalo tudi klopom

Občankam, mlajšim od 50 in starejšim od 69 let, ki jih ne zajema državni program Dora, krijejo preventivne klinične preglede dojk. Subvencionirajo tudi projekt Učenje za življenje in delovanje Skupine za samopomoč za dolgotrajno brezposelne ženske prek Centra za socialno delo Domžale. Po novem, predvidoma jeseni, bodo subvencionirali tudi cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu za 50 otrok in 50 odraslih. Sofinancirajo tudi projekt CAT – Center aktivnosti Trzin, središče druženja in aktivnosti za starejše v izvedbi Doma počitka Mengeš, ki vključuje delavnice tujih jezikov, vaje za ohranjanje telesne kondicije, delavnice računalništva, fotografije, likovne in ustvarjalne delavnice, potopisna predavanja, izlete in še marsikaj.

V preteklem šolskem letu so s pomočjo Društva prijateljev mladine Trzin in Unicefa po Trzinu vzpostavili 14 varnih točk, kamor se lahko zatečejo otroci in mladostniki v stiski. Prek vsakoletnih razpisov za humanitarne, kulturne, športne in druge dejavnosti pa sofinancirajo tudi številna delujoča društva, ki s svojim prostovoljnim delom v občini skrbijo za raznovrstne prireditve in dejavnosti.

Za socialno ogrožene pa dodeljujejo občinske socialne pomoči za preživetje, plačilo tekočih stanovanjskih stroškov, nakup ozimnice, kurjave, plačilo kolonije za socialno ogrožene otroke, subvencioniranje prehrane, plačilo pogrebnih stroškov in podobno, našteva Trstenjakova in doda, da se lahko ob izrednem dogodku pomoč občanu dodeli tudi, če ta presega cenzus za dodelitev pomoči.