Stečajni upravitelj se je oprl na koncesijsko pogodbo

Poteza Dubrovskega je posledica razsodbe višjega sodišča, ki je konec junija razveljavilo sklep stečajnega sodnika Matjaža Štoka. Sodnik Štok je soglašal z višino izračunanega nadomestila, ki pripada Športnemu centru Pohorje v stečaju. To pa ni bilo v skladu z zakonodajo, ker sodnik ne bi smel zgolj soglašati, temveč odločiti, koliko mora plačati občina, ker je uveljavila izločitveno pravico na pohorski vzpenjači, večini vlečnic in pripadajočih smučiščih.

Dubrovski v svojem dopisu niza zakonska določila in člene koncesijske pogodbe ter z njimi utemeljuje, zakaj ne more biti drugačnega izračuna odkupne vrednosti od tistega, ki ga je že uporabil. »V koncesijski pogodbi za izvajanje javne službe prevoza potnikov po žičniški napravi na Mariborsko Pohorje z dne 1. decembra 2009 je zapisano, da je osnova za določitev odkupne vrednosti knjižna (knjigovodska) vrednost zemljišč, objektov in naprav,« je zapisal Dubrovski.

Izračunana odkupna vrednost krožno-kabinske žičnice potemtakem znaša 12,3 milijona evrov, nadomestilo za sedežnice in vlečnice brez sedežnice Stolp 4,5 milijona evrov, odkupna vrednost smučišč pa dosega 191.266 evrov.

Maribor utegne potopiti aneks iz leta 2009

Občina je v svoji pritožbi ugovarjala tudi temu, za katero premoženje ima Dubrovski pravico terjati nadomestila. »Stečajni upravitelj v okviru postopka ne more občine zavezati in je prisiliti, da poleg žičniških naprav prevzame v lastništvo še vse preostalo premično premoženje, ki ne služi izvajanju žičniške dejavnosti,« so prejšnji teden sporočili iz kabineta župana Andreja Fištravca. Tudi s tem v zvezi se upravitelj zdaj sklicuje na koncesijsko pogodbo: »V njej je navedeno, da se kot predmet koncesije štejejo med drugim tudi objekti in naprave koncesije ter površine koncesije, kamor spadajo vse vrste zemljišč, ki se nanašajo na izvajanje koncesijskega razmerja.«

Seveda pa ima ta spor še drugo, bolj neprijetno plat. Je posledica poroštev, ki jih je občina podpisala v času županovanja Franca Kanglerja. V aneksu h koncesijski pogodbi se je občina 28. oktobra 2009 strinjala s tem, da mora v primeru prenehanja koncesijskega razmerja prevzeti obveznost odplačila neporavnanih kreditnih obveznosti, ki so nastale z gradnjo pohorske vzpenjače. Družba za upravljanje terjatev bank je zaradi neporavnanih obveznosti do bank, ki jih je prevzela, v stečajnem postopku Športnega centra Pohorje prijavila terjatev v skupnem znesku dobrih 20 milijonov evrov. Če se bo izkazalo, da bo občina poplačala ta dolg, ji ne bo treba plačati nadomestila, saj se bosta terjatvi Družbe za upravljanje terjatev bank in Športnega centra Pohorje pobotali.

Mestna občina Maribor se bo zdaj morala izreči o predlogu upravitelja. V kabinetu župana so v odzivu na sklep višjega sodišča izpostavili, da pričakujejo sodni postopek, v katerem bodo skušali prepričati sodišče, da mora občina plačati zgolj tržno vrednost premoženja, ki bi jo izračunal pooblaščeni sodni cenilec.